Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745632 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Krzysztof Bodzek

dr inż. Krzysztof Bodzek

pokój: 229
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: piątek, godz. 1300 - 1500
niedziela, godz. 1600 - 1700, zjazdy nieparzyste Gliwice
plan zajęć: link
dr inż. Krzysztof Bodzek


Zainteresowania naukowe:

Transformatory nadprzewodnikowe z rdzeniami na bazie materiałów amorficznych i nanokrystalicznych. Analiza MES zagadnień związanych z pracą transformatorów w temperaturze ciekłego azotu (ANSYS).

Zagadnienia związane z wykorzystaniem programu Delphi w przemyśle - systemy pomiarowe, regulatory, akwizycja danych.

Projekty badawcze:
  1. Grant MNiSW: Przebadanie nadprzewodnikowego transformatora toroidalnego HTS pod względem technologii konstrukcji i materiałów w celu podwyższenia sprawności i gęstości mocy - wykonawca, okres realizacji od 03.2010.
  2. Projekt badawczy w ramach 6 PR UE: Development and field testing of a compact HTS hydro power generator with reduced investment costs, lowered environmental impacts and strongly improved performance to reduce the price per kWh - wykonawca. Okres realizacji: 07.2007-06.2009.
  3. Grant MEiN: Badania symulacyjno - eksperymentalne transformatora nadprzewodnikowego HTS do niskoczęstotliwościowych zastosowań energoelektronicznych - wykonawca. Okres realizacji: 06-12-2005 - 05-06-2007.
Inne osiągnięcia:
  1. Oprogramowanie systemu UMSA (Universal Metallurgical Simulator and Analyzer) w ramach współpracy Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej z Ford Industrial Research Chair in Light Metal Casting Technology, University of Windsor, Ontario/Kanada.
Publikacje:
  1. Grzesik B., Stepien M., Bodzek K., Fair R., Ingles M.: Tests of a vacuum gauge for an HTS hydrogenerator, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 6-8.09.2010, Ohrid, Macedonia.
  2. Grzesik B., Bodzek K., Stepien M.: Power losses in leads and interconnections of coaxial linear transformer, Electronics Journal (Faculty of Electrical Engineering University of Banjaluka), Vol. 14, Issue 1, pp. 67-71, June 2010.
  3. Grzesik B., Bodzek K., Stepien M.: Power Losses in Leads and Interconnections of Coaxial Linear Transformer, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
  4. Bodzek K., Zygmanowski M., Stepien M., Grzesik B.: Bluetooth Based Transmission System for Superconducting Synchronous Generator, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
  5. Grzesik B., Bodzek K., Stępień M.: Modular transformer with any turn-to-turn ratio, 13th International Symposium on Power Electronics - Ee 2005, Novi Sad, Serbia&Montenegro, November 2nd-4th, 2005.
  6. Biskup T., Kasprzak M., Bodzek K.: Zastosowanie algorytmów modulacji stochastycznej r-IPDM do sterowania falownika rezonansowego klasy Du, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.192, str.19-28.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: