Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 752140 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Arkadiusz Domoracki

dr inż. Arkadiusz Domoracki

pokój: 224
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1130
plan zajęć: link
dr inż. Arkadiusz Domoracki


Zainteresowania naukowe:

Metody oraz układy sterowania bezszczotkowymi silnikami z magnesami trwałymi (BLDC), silnikami krokowymi oraz serwonapędami. Minimalizacja komutacyjnych tętnień momentu wytwarzanych w silnikach BLDC, zaawansowane strategie sterowania z wykorzystaniem procesorów sygnałowych.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2015 - praca naukowo-badawcza (TI Polad Spółka z o. o. w Bielsku-Białej) pt.: Analiza problemów jakościowych i montażowych silników pomp paliwowych.
 2. 2014 - praca naukowo-badawcza (ABB Spółka z o. o. - Warszawa/Kraków) pt.: Weryfikacja możliwości zwiększenia mocy przekazywanej przez układ do bezprzewodowej transmisji energii.
 3. 2014 - praca naukowo-badawcza (ABB Spółka z o. o. - Warszawa/Kraków) pt.: Analiza właściwości wielocewkowego układu rezonansowego do bezprzewodowej transmisji energii na dużą odległość.
 4. 2014 - praca naukowo-badawcza (ABB Spółka. z o. o. - Warszawa/Kraków) pt.: Zbadanie możliwości stabilizacji napięcia wyjściowego układu cewek sprzężonych.
 5. 2012 - praca naukowo-badawcza (Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy KOMEL - Katowice) pt.: Opracowanie i przebadanie układu sterowania napędu z silnikiem PMSM pojazdu hybrydowego z uwzględnieniem funkcji ładowania akumulatora.
 6. 2011 - praca naukowo-badawcza (ENEL-PC Spółka z o. o . - Gliwice) pt.: Opracowanie układu sterowania silnika z magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu górniczej kolejki podwieszanej.
 7. 2011 - praca naukowo-badawcza (PPUH HELIOS Sp. z o.o - Kraków) pt.: Badania układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym z magnesami trwałymi o mocy ok. 40kW.
 8. 2009 - praca naukowo-badawcza (ZNTK Radom Sp. z o.o. - Radom) pt.: Wykonanie, optymalizacja i przeprowadzenia badań układu wizualizacji małego pojazdu elektrycznego ELIPSA 2.
 9. 2007 - współautor (objętego licencją dla firmy ENEL Spółka z o. o . - Gliwice) programu pt.: Program sterujący dwusilnikowego układu napędowego pojazdu elektrycznego ELIPSA.
 10. 2006 - praca badawcza (JULI Motorenwerk s.r.o. - Brno, Republika Czeska) pt.: Badania rozwojowe i testy układu sterowania dwuzakresowego komutatora elektronicznego dla silnika PM BLDC o mocy 1 kW (Entwicklung und Test der Sterung eines Zweibereich-Elektronik-Kommutators für 1 kW PM BLDC Motor).
 11. 2006 - współautor (objętego licencją dla firmy ENEL Spółka z o. o . - Gliwice) programu pt.: Program sterujący układu sterowania napędu z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi PMSM o mocy 60kW.
 12. 2005 - praca badawcza (ENEL Spółka z o. o . - Gliwice) pt.: Synteza obwodów sterowania układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym z magnesami trwałymi przeznaczonego do pojazdu trakcyjnego.
 13. 2005 - praca badawcza (ENEL Spółka z o. o . - Gliwice) pt.: Badania wstępne układu napędowego z silnikiem z magnesami trwałymi przeznaczonego do pojazdu trakcyjnego.
 14. 2000-2001 - opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie układu zasilania i sterowania do eksperymentalnego silnika bezszczotkowego o mocy 3.6kW (Jungheinrich AG, Niemcy).
 15. 1999 - praca badawcza (Magneti Marelli, Polska) pt.: Analiza właściwości czujników magnetycznych mierników prędkości typu 1509-00-00.
Projekty badawcze:
 1. Projekt Inkubator Innowacyjności, zadanie 4 - Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych, mających na celu dostosowanie technologii pt.: Automatyczna kalibracja absolutnego czujnika położenia wirnika silnika o wzbudzeniu magnetoelektrycznym. Zlecone przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Okres realizacji: 04.2015 - 07.2015.
 2. Projekt badawczy MNiSzW 3872/B/T02/2008/35 pt.: Nowa topologia komutatora elektronicznego przeznaczonego do dwusilnikowego układu napędowego pojazdu elektrycznego - wykonawca. Okres realizacji: 10.2008-03.2010.
 3. Grant MNiI: Synteza obwodów głównych i sterowania silnika z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym o zmiennej strukturze mostka i półmostka umożliwiającej pracę dwustrefową - wykonawca. Okres realizacji: 24.03.2004 - 23.05.2006.
 4. Grant KBN: Wpływ sposobu sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości ruchowe silnika bezszczotkowego - główny wykonawca. Okres realizacji: 01.03.2001 - 31.12.2003.
Przyznane patenty:
 1. Biskup T., Bodora A., Domoracki A., Kołodziej H.: Sposób estymacji spoczynkowego położenia wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi PMSM IPM. Patent nr PL227943 wg zastrzeżenia patentowego nr P.413261 z dnia 24.07.2015 r., data opublikowania: 28.02.2018r.
 2. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób sterowania 3-fazowego falownika napięcia przeznaczonego do zasilania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi PMSM w trybie hamowania odzyskowego. Patent nr PL223852 wg zastrzeżenia patentowego nr P.401112 z dnia 09.10.2012 r., data opublikowania: 30.11.2016 r. Odpłatna licencja na patent udzielona firmie ENEL-PC Spółka z o. o . - Gliwice, na okres od 31.12.2016 do 31.12.2017.
 3. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób sterowania zaworami komutatora elektronicznego przeznaczonego do zasilania bezszczotkowego silnika prądu stałego. Patent nr PL221551 wg zastrzeżenia patentowego nr P.395491 z dnia 01.07.2011 r., data opublikowania: 29.04.2016 r.
 4. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Komutator elektroniczny do dwustrefowej pracy silnika bezszczotkowego wzbudzanego magnesami trwałymi, Patent nr PL217112 wg zastrzeżenia patentowego nr 391576 z dnia 21.06.2010 r., data opublikowania: 30.06.2014 r.
 5. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika zwłaszcza do silnika o wzbudzeniu magnetoelektrycznym, Patent nr PL215896 wg zastrzeżenia patentowego nr 387129 z dnia 26.01.2009 r., data opublikowania: 28.02.2014 r. Odpłatna licencja na patent udzielona firmie ENEL-PC Spółka z o. o . - Gliwice, na okres od 01.07.2014 do 30.06.2015.
 6. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób sterowania zaworami dwustrefowego komutatora elektronicznego z układem wyzwalania o pływającym potencjale, Patent nr PL217529 wg zastrzeżenia patentowego nr 391609 z dnia 24.06.2010 r., data opublikowania: 31.07.2014 r.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Krykowski K., Bodora A., Hetmańczyk J., Biskup T., Sajkowski M., Domoracki A.: Control, modelling and application of permanent magnet Brushless DC motor drives - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.:Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Doświadczenia zdobyte za granicą:
 1. Stypendium naukowo-badawcze DAAD w Fachhochschule Regensburg (Niemcy) w okresie od 01.10.2001 do 31.12.2001.
 2. Kurs Course on Renewable Energies organizowany przez Fachhochschule Darmstadt (Niemcy) w okresie od 21.03.1998 do 27.03.1998.
Inne osiągnięcia:
 1. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (I stopnia za osiągnięcia naukowe) - 2017.
 2. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (I stopnia za osiągnięcia organizacyjne) - 2016.
 3. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (I stopnia za osiągnięcia naukowe) - 2015.
 4. III miejsce w konkursie Złotej Kredy na najlepszego nauczyciela akademickiego, organizowanym przez studentów Wydziału Elektrycznego.
 5. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (I stopnia za osiągnięcia naukowe) - 2014.
 6. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2013.
 7. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2012.
 8. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2011.
 9. Indywidualna nagroda Rektora Politechniki śląskiej - 2011.
 10. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2010.
 11. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2009.
 12. Praca doktorska: Wpływ sposobu sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości ruchowe silnika bezszczotkowego - obroniona z wyróżnieniem 6.05.2008.
 13. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2007.
 14. Nagroda za Najlepszy Referat Pracownika Nauki wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum Studentów i Młodych Pracowników Nauki - Zielona Góra 1998.
 15. Wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową z elektryki za pracę: Układ napędowy prądu przemiennego z silnikiem asynchronicznym pierścieniowym sterowany sterownikiem programowalnym - Gliwice 1998.
Publikacje:
 1. Kaczmarczyk Z., Bodzek K., Ruszczyk A., Kasprzak M., Domoracki A.: A multi-coil wireless power transfer (MC-WPT) system - analysis method and properties, Measurement Automation Monitoring, Oct. 2015, vol. 61, no. 10 (str. 480-483).
 2. Barwinek W., Domoracki A.: Mikroprocesorowy system lokalizacji obiektów GPS/GSM, kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 2 (234), Gliwice 2015, (str. 125-137).
 3. Domoracki A., Bodzek K.: Termiczna analiza MES obwodów drukowanych, kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 3 (235), Gliwice 2015, (str. 63-74).
 4. Domoracki A., Krykowski K.: Silniki BLDC - Klasyczne metody sterowania, Elektronika Praktyczna 11/2015 (str. 71-74).
 5. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H., Paluszczak D.: Wybrane zagadnienia realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 9/2014 (str. 234-239).
 6. Domoracki A.: Materiały z izolowanym podłożem metalowym, Napędy i Sterowanie Nr 3/2014 (str. 144-149).
 7. Domoracki A.: Co to jest IMS?, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (str. 1-6).
 8. Domoracki A.: Zastosowanie obwodów drukowanych z izolowanym podłożem metalowym w energoelektronice, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 12a/2012 (str. 146-150).
 9. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: A reconfigurable structure electronic commutator for a dual BLDC motor EV drive, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 60, No. 4, 2012 (str. 769-778).
 10. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Kalibracja absolutnego czujnika położenia wirnika z silnikiem o wzbudzeniu magnetoelektrycznym, kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 4 (216), Gliwice 2010, (str. 7-15).
 11. Biskup T., Domoracki A., Bodora A.: Mikroprocesorowa realizacja metod sterowania umożliwiających poprawę właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu stałego, Kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 3 (215), Gliwice 2010 (str. 103-114).
 12. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Dwustrefowy napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami BLDC, Wiadomości Elektrotechniczne, 12/2010 (str. 42-47). Artykuł nominowany do nagrody w konkursie im. Prof. M. Pożaryskiego w roku 2011.
 13. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Badania symulacyjne napędu z komutatorem o przełączalnej strukturze zasilającym silnik BLDC, Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Modelowanie i Symulacja (Mis-6), Kościelisko 2010 (str. 63-66).
 14. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Metoda kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika z silnikiem o wzbudzeniu elektromagnetycznym, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-7), Kościelisko 2009 (str. 117-120).
 15. Biskup T., Bodora A., Domoracki A., Kołodziej H.: Wybrane zagadnienia sterowania napędu lokomotywy z silnikami PMSM, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-7), Kościelisko 2009 (str. 85-88).
 16. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: System zabezpieczeń i regulacji w przekształtnikowym układzie napędowym małego pojzadu elektrycznego, Kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 4 (208), Gliwice 2008 (str. 189-203).
 17. Domoracki A., Bodora A., Biskup T., Krykowski K.: Możliwość poprawy właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu stałego na drodze sterowania komutatorem elektronicznym, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Modelowanie i Symulacja (MiS-5), Kościelisko 2008 (str. 79-83).
 18. Krykowski K., Domoracki A.: Metoda wyznaczania charakterystyki mechanicznej bezszczotkowego silnika prądu stałego, Kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 4 (204), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 19. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 10/2007, str. 50-55.
 20. Biskup T., Bodora A., Domoracki A., Kołodziej H.: Realizacja systemu sterowania dwusilnikowego napędu pojazdu elektrycznego, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 21. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 22. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H. : Mikroprocesorowy system sterowania napędu z silnikami bezszczotkowymi o sinusoidalnej SEM rotacji, Napędy i Sterowanie nr 1/2007, str 50-53.
 23. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowy układ sterowania napędu z silnikami bezszczotkowymi o sinusoidalnej SEM rotacji, Zeszyty Problemowe - BOBRME Komel, Maszyny Elektryczne nr 74/2005, Katowice 2006.
 24. Domoracki A., Krykowski K.: Silniki BLDC - klasyczne metody sterowania, Zeszyty problemowe - BOBRME Komel - Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 72, Katowice 2005.
 25. Bodora A., Domoracki A., Biskup T., Kołodziej H., Budzyński Z.: Badania układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym (PMSM) o mocy 20kW, Zeszyty problemowe - BOBRME Komel - Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 71, Katowice 2005.
 26. Domoracki A.: Silniki bezszczotkowe - klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.192, Gliwice 2004.
 27. Domoracki A., Hetmańczyk J.: Ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu w bezszczotkowym silniku prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny 3'2004, str. 205-207.
 28. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: The position sensor imperfections and its influence on brushless dc motor motion properties, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, Gliwice 2003.
 29. Krykowski K., Domoracki A., Hetmańczyk J.: Wady czujnika położenia wirnika i ich wpływ na pracę silnika BLDC, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE, Łódź 2003.
 30. Hetmańczyk J., Domoracki A., Krykowski K.: 3,6 kW DC brushless motor control system - the influence of position sensors fault on motion properties, Electrical Drives and Power Electronics - EDPE, The High Tatras, Słowacja 2003.
 31. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: Stanowisko pomiarowe do badań silników elektrycznych małej mocy, Energoelektronika-Technologia - ENel-Tech, Gliwice 2003.
 32. Domoracki A., Hetmańczyk J.: Ograniczenie pulsacji momentu w bezszczotkowych silnikach prądu stałego, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-4, Kościelisko 2003.
 33. Hetmańczyk J., Domoracki A.: Wpływ wad czujnika położenia wirnika na własności napędu z silnikiem BLDC, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-4, Kościelisko 2003.
 34. Domoracki A.: Silniki bezszczotkowe - ograniczenie pulsacji momentu, Zeszyty problemowe - BOBRME Komel - Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 66, Katowice 2003.
 35. Hetmańczyk J., Domoracki A., Krykowski K.: Nowoczesne stanowisko laboratoryjne do badań napędów z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, Zeszyty problemowe - BOBRME Komel - Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 66, Katowice 2003.
 36. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: Układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego o mocy 3.6 kW, Zeszyty problemowe - BOBRME Komel - Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 64, Katowice 2002.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: