Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 825991 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Kazimierz Gierlotka

dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. PŚ

pokój: 230
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
plan zajęć: link
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. PŚ


Zainteresowania naukowe:

 • Układy sterowania napędów elektrycznych, w tym szczególnie napędów słabo tłumionych oraz maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej.
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w sterowaniu układów napędowych i energoelektronicznych.
 • Jakość energii elektrycznej i kompatybilność elektromagnetyczna układów napędowych.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2005 - praca badawcza (ENEL Spółka z o. o . - Gliwice) pt.: Przystosowanie sterownika TMS-3 do sterowania układu przekształcania energii w systemie AC-DC-AC.
 2. Współpraca z firmą JJA Progress w Bielsku Białej w zakresie systemów automatycznej kompensacji mocy biernej.
Projekty badawcze:
 1. Projekt ePEDlab, dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG, w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni: Zwiększenie atrakcyjności nauczania napędu elektrycznego poprzez uruchomienie platformy zdalnej edukacji i rozbudowę bazy laboratoryjnej - wykonawca. Okres realizacji: 5.03.2014 - 3.03.2016.
 2. Grant MNiSW: Sterowanie odporne maszyny dwustronnie zasilanej - kierownik projektu. Okres realizacji: 25.09.2009-24.09.2011.
 3. Grant KBN: Bezpośrednie sterowanie momentu maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej - kierownik grantu. Okres realizacji: 19.03.2004 - 18.09.2005.
Publikacje:
 1. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Modele symulacyjne w ePEDlab - wirtualnej platformie wspomagającej nauczanie napędu elektrycznego, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2016, s. 98-103.
 2. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Wirtualna platforma do nauczania napędu elektrycznego ePEDlab, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 109-114.
 3. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Konferencja eTEEe-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 11.04.2016, Kraków, str.1-6.
 4. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Wspomaganie procesu nauczania napędu elektrycznego z wykorzystaniem wirtualnej platformy ePEDlab, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2016, s. 162-166.
 5. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 48/2016, s. 23-28.
 6. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana - metody sterowania, właściwości, zastosowania, Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 1/2016 (124), s. 4-10.
 7. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 67-72.
 8. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 51-55.
 9. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 10. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 11. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Przystosowanie trójfazowego przemiennika częstotliwości do zasilania silnika prądu stałego z sieci AC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej 1/2012, Gliwice 2012, str. 57-64.
 12. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymuszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 4b/2012, str. 98-103.
 13. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymiszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, X Konferencja SENE, Łódź, 16-18.11.2011.
 14. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Direct Torque Control-Based Forced Dynamics Control of Induction Motors, Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdańsk, str. 568-572.
 15. Jarek G., Gierlotka K.: Bezczujnikowe sterowanie wymuszające dynamikę generatora dwustronnie zasilanego, Wiadomości Elektrotechniczne nr 12/2010, str. 28-33.
 16. Jarek G., Gierlotka K.: Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny dwustronnie zasilanej pracującej jako prądnica, Materiały Konferencji MiS-6, Kościelisko 2010, str. 89-92 .
 17. Gierlotka K., Jeleń M., Jarek G.: Sterowanie polowo zorientowane z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 164-168.
 18. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Badania laboratoryjne sterowania polowego z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 210, Gliwice 2009.
 19. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Sterowanie polowo zorientowane z wymiszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, IX Konferencja SENE, Łódź, 18-20.11.2009. Jarek G., Gierlotka K.: Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, Prace Naukowe Pol. Śl. Elektryka, z. 208 (2008), 195-206.
 20. Jeleń M., Gierlotka K.: Badania laboratoryjne maszyny dwustronnie zasilanej sterowanej wg metody DTC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 204, Gliwice 2007.
 21. Gierlotka K., Jeleń M.: Porównanie wybranych metod sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, VIII Konferencja SENE, Łódź, 21-23.11.2007.
 22. Gierlotka K., Jeleń M.: Modyfikacja strategii przełączeń w metodzie DTC zastosowanej do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 11, 2006.
 23. Jeleń M., Gierlotka K.: Badania symulacyjne wybranych strategii przełączeń w metodzie DTC zastosowanej do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, MiS-4, Kościelisko, 19-23 czerwca 2006.
 24. Jeleń M., Gierlotka K.: Modyfikacja strategii przełączeń w metodzie DTC użytej do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006.
 25. Gierlotka K., Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej z modulatorem wektorowym, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 26. Gierlotka K., Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie momentu elektromagnetycznego i mocy biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, XI Sympozjum PPEE'2005, Wisła, 2-5.04.2005.
 27. Jeleń M., Gierlotka K., Michalak J.:Zastosowanie metody DTC z modulatorem wektorowym do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004.
 28. Gierlotka K., Jeleń M.: Application of DTC Method for the Control of Double-Fed Induction Machine, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.187, s.33-40, Gliwice 2003.
 29. Hyla M., Gierlotka K.: Control of Reactive Power Compensators in Industry Power Grid, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.187, s.61-70, Gliwice 2003.
 30. Sajkowski M., Stenzel T., Gierlotka K., Grzesik B.: Roboty mobilne jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu inżyniera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.187, s.87-94. Gliwice 2003.
 31. Gierlotka K., Jeleń M.: Zastosowanie metody DTC do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, VI Konferencja SENE, Łódź, 19-21.11.2003.
 32. Sajkowski M., Stenzel T., Gierlotka K., Grzesik B.: Roboty mobilne jako narzędzia dydaktyczne w kształceniu inżyniera, Konferencja Naukowo - Techniczna "Energoelektronika - Technologia" ENel-Tech 2003, s.123-130, Gliwice 2003.
 33. Gierlotka K., Jeleń M.: Control of Double-Fed Induction Machine Using DTC method International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE'03, High Tatras, Slovakia, 2003.
 34. Hyla M., Gierlotka K.: The Optimization of the Control of Reactive Power Compensators in Industry Power Grid, International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE'03, High Tatras, Slovakia, 2003.

 © 2002 - 2024 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: