Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 825991 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Bogusław Grzesik

dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. PŚ

pokój: 230
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
plan zajęć: link
dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. PŚ


Zainteresowania naukowe:

Energoelektronika, teoria przekształtników energoelektronicznych, technologia energoelektroniki, przekształtniki wielkiej częstotliwości, elektronika przemysłowa, zastosowania nadprzewodników HTS, inżynieria elektryczna w technologii wytwarzania, roboty mobilne.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2014 - praca naukowo-badawcza (ABB sp. z o.o.) pt. Koncepcja modularnego systemu przekształtników DC-AC z izolacją galwaniczną do zasilania 3-fazowych napędów z maszyną indukcyjną - wykonawca.
 2. 2013 - praca naukowo-badawcza (ABB sp. z o.o.) pt. Analiza wybranych rozwiązań i projekt modułowego wielowyjściowego przekształtnika DC-DC z izolacją transformatorową zasilanego z sieci bipolarnej DC - wykonawca.
 3. 2011-2012 - praca naukowo-badawcza (ABB Sp. z o. o.) pt.: Modele wielopoziomowych napięciowych przekształtników energoelektronicznych mocy - kierownik pracy.
Projekty badawcze:
 1. Grant NCN nr 5142/B/T02/2011/40: Energoelektroniczny sześciosilnikowy serwonapęd manipulatora równoległego bazującego na bezszczotkowych silnikach prądu stałego PM BLDC - wykonawca. Okres realizacji: 18.04.2011-30.06.2013.
 2. Grant MNiSW: Przebadanie nadprzewodnikowego transformatora toroidalnego HTS pod względem technologii konstrukcji i materiałów w celu podwyższenia sprawności i gęstości mocy - wykonawca, okres realizacji od 03.2010.
 3. Projekt badawczy rozwojowy: Opracowanie metody wykonania odlewów z żeliwa szarego o jednorodnym kształcie i rozłożeniu grafitu - wykonawca. Okres realizacji: 07.2008-12.2009.
 4. Projekt badawczy specjalny: Wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca realizowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pt. Polskie Sztuczne Serce - kierownik projektu. Okres realizacji: od 09.2008.
 5. Projekt badawczy w ramach 6 PR UE: Development and field testing of a compact HTS hydro power generator with reduced investment costs, lowered environmental impacts and strongly improved performance to reduce the price per kWh - wykonawca. Okres realizacji: 07.2007-06.2009.
 6. Projekt badawczy w ramach funduszy strukturalnych UE: Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym - wykonawca. Okres realizacji: 06.2006-12.2007.
 7. Grant MNiSW: Wielopoziomowy kondycjoner energii z superkondensatorami - analiza właściwości i badania eksperymentalne - kierownik grantu. Termin realizacji: 05.2006 - 04.2008.
 8. Grant MEiN: Badania symulacyjno - eksperymentalne transformatora nadprzewodnikowego HTS do niskoczęstotliwościowych zastosowań energoelektronicznych - wykonawca. Okres realizacji: 06-12-2005 - 05-06-2007.
Przyznane patenty:
 1. Zygmanowski M., Grzesik B.: Sposób równoważenia napięć w obwodach napięcia stałego wielopoziomowego przekształtnika kaskadowego, Patent przyznany, nieopublikowany, wg zgłoszenia patentowego nr PL394348 z dnia 28.03.2011 r.
 2. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy modularny bezrdzeniowy, Zastrzeżenie Patentowe Nr PL341951, data zgłoszenia: 08.08.2000, data opublikowania: 11.02.2002.
 3. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy modularny, Zastrzeżenie Patentowe Nr PL341950, data zgłoszenia: 08.08.2000, data opublikowania: 11.02.2002.
 4. Kaczmarczyk Z., Kasprzak M., Grzesik B.: Układ sterowania optymalizujący pracę falownika klasy E przy odbiorniku o zmiennych parametrach, patent znajdujący się w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP, nr P - 347 646 z 2001.05.18.
Zgłoszenia patentowe:
 1. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy modularny silnie sprzężony HTS, Zgłoszenie Patentowe Nr PL371956, data zgłoszenia: 28.12.2004.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Grzesik B., Biskup T., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES Design, Simulation and Experimental Results - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.: Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 2. Grzesik B. (red.): Energoelektronika - ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 3. Grzesik B.: Teoria przekształtników statycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1984, 1987.
Aktualnie pełnione funkcje na Wydziale i poza Wydziałem:
 1. Członek Sekcji Napędu i Energoelektroniki przy Komitecie Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.
 2. Członek Komitetu Naukowego i/lub Organizacyjnego ponad 10 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.
 3. Członek Podsieci Naukowej "Technologie nadprzewodnikowe - 'SUPTECH'" działającej w ramach Sieci Naukowej "Zrównoważone Systemy Energetyczne - 'ENERGY FUTURE'".
 4. Członek ESAS - The European Society for Applied Superconductivity.
Publikacje:
 1. Grzesik B.: Pół wieku energoelektroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 9-20.
 2. Stępień M., Grzesik B.: Urządzenia nadprzewodnikowe jako obszar nowych technologii we współpracy z energoelektroniką, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 156-160.
 3. Hetmańczyk J., Stenzel T., Grzesik B.: Selected aspects of design and modelling of linear actuator based on PM BLDC motor, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 Nr 6/2015, s.100-107.
 4. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: Analysis of actuators for large armature displacement, 2015 International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), November 23-25, 2015, Kuwait City, Kuwait.
 5. Mikno Z., Stępień M., Grzesik B.: Optimising the operation of servomechanical force systems used in the joining of thin-walled metal elements in the automotive industry, 2015 International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), November 23-25, 2015, Kuwait City, Kuwait.
 6. Stępień M., Grzesik B., Kołodziej H., Biskup T.: HF Transformer for two diode full-wave rectifier, 18th International Symposium on Power Electronics - Ee2015, October 28-30, 2015, Novi Sad, Serbia.
 7. Grzesik B., Stępień M., Ścierski K., Kaczmarczyk Z., Kasprzak M.: Levitation system of large metal sphere, 18th International Symposium on Power Electronics - Ee2015, October 28-30, 2015, Novi Sad, Serbia.
 8. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: Influence of the shape of winding ends on the magnetic field distribution in the transformer, ISEF 2015-XVII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, September 10-12, 2015, Valencia, Spain.
 9. Stępień M., Grzesik B.: Analysis of forces and energy densities in compact HTS electromagnetic actuators, 12th European Conference on Applied Superconductivity, September 6-10, 2015 Lyon, France.
 10. Stępień M., Grzesik B.: FEM modelling of levitation forces between bulk superconductor and Halbach PM array, 2015 Joint UK-Japan Workshop on Physics and Applications of Superconductivity, April 12th-15th, 2015, Cambridge, UK.
 11. Stenzel T., Hetmańczyk J., Grzesik B.: Selected aspects of modeling of linear actuator based on PM BLDC motor, XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2014, Pilsen, Czech Republic, s. 125-126.
 12. Zygmanowski M., Grzesik. B., Fulczyk M., Nalepa R.: Selected aspects of Modular Multilevel Converter operation, Bulletin of the Polish Academy of Science, Technical Sciences. Vol 2. 2014.
 13. Stenzel T., Sajkowski M., Grzesik B.: Design and implementation of 6-DOF parallel manipulator driven by permanent magnet brushless DC motors, 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2013, s. 372-377.
 14. Pasko S., Grzesik B.: Analityczne wyznaczanie tłumienności wtrąceniowej filtrów Przeciwzakłóceniowych, Przegląd Elektrotechniczny nr 3a/2012.
 15. Pasko. S., Zygmanowski M.: Przekształtnik do poprawy współczynnika mocy jako źródło zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Katowice 2/2012, str. 39-43.
 16. Zygmanowski M., Grzesik. B., Michalak J.: Properties of power conditioning system with five-level cascaded converter and supercapacitor energy storage, Bulletin of the Polish Academy of Science, Technical Sciences. Vol 4. 2011.
 17. Stępień M., Gajek Ł., Grzesik B.: Analiza rozkładu sił w pasywnych łożyskach magnetycznych, Mechanik, nr 10/2011, s. 782-785.
 18. Stępień M., Grzesik B.: Magnetic passive suspension for small BLDC motors, 16th International Symposium on Power Electronics, Ee 2011, 28-30.10.2011, Novi Sad, Serbia.
 19. Grzesik B., Stępień M.: Analysis of single coil PM-BLDC motor, 16th International Symposium on Power Electronics, Ee 2011, 28-30.10.2011, Novi Sad, Serbia.
 20. Stępień M., Grzesik B.: FEM modelling of quench propagation in BiSCCO tape, Proc. of the 7th International Conference ELMECO-7 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 10th Seminar Applications of Superconductivity AoS-10, September 28-30, 2011, Nałęczów, pp. 141-142.
 21. Grzesik B., Stępień M.: Magnetic refrigeration, Proc. of the 7th International Conference ELMECO-7 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 10th Seminar Applications of Superconductivity AoS-10, September 28-30, 2011, Nałęczów, pp. 35-36.
 22. Stepien M., Grzesik B.: Quench detection in HTS wire under slow-changed current pulse - FEM modeling and laboratory tests, Superconductivity Centennial Conference, The Hague, The Netherlands, SCS-2011, 18-23.09.2011.
 23. Krosny S., Grzesik B., Stepien M.: Theoretical simulation studies on pulse critical current measurements of composite superconducting wires using ANSYS, Superconductivity Centennial Conference, The Hague, The Netherlands, SCS-2011, 18-23.09.2011.
 24. Zygmanowski M., Grzesik B., Michalak J.: Power conditioning system with cascaded H-bridge multilevel converter- DC-link voltage balancing method, Materiały konferencji EPE 2011, Birmingham, Wielka Brytania, 30.08-1.09 2011.
 25. Jez R., Grzesik B., Stepien M.: Laboratory tests of the toroidal HTS transformer, Superconductivity Centennial Conference, The Hague, The Netherlands, SCS-2011, 18-23.09.2011.
 26. Stępień M., Grzesik B.: Analiza rozkładu sił w pasywnych łożyskach magnetycznych, Seminarium Symulacja 2011, 14-15.04.2011 Tarnowskie Góry.
 27. Jeż R., Stępień M., Grzesik B.: Analiza pola magnetycznego w transformatorze toroidalnym HTS, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 214, Gliwice 2010, str. 109-126.
 28. Stępień M., Grzesik B.: Charakterystyki nowych materiałów magnetycznych w ciekłym azocie do transformatorów HTS, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 214, Gliwice 2010, str. 69-78.
 29. Szajnar J., Stępień M., Grzesik B.: Analiza polowa cieplna i elektromagnetyczna procesu ciągłego odlewania żeliwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 214, Gliwice 2010, str. 23-33.
 30. Grzesik B., Stepien M., Bodzek K., Fair R., Ingles M.: Tests of a vacuum gauge for an HTS hydrogenerator, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 6-8.09.2010, Ohrid, Macedonia.
 31. Kustosz R., Brandt J., Szczurek Z., Kaczmarczyk Z., Stepien M., Grzesik B.: Charging and discharging backup battery for artificial heart, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 6-8.09.2010, Ohrid, Macedonia.
 32. Stepien M., Grzesik B.: Characteristics of the magnetic materials in 30 - 77 K, International Cryogenic Engineering Conference 23 - International Cryogenic Materials Conference 2010, ICEC 23-ICMC 2010, 19-23.07.2010, Wroclaw, Poland.
 33. Krosny S., Wozniak M., Hopkins S. C., Stepien M., Grzesik B., Glowacki B. A.: Modeling of transient state phenomena of composite superconducting conductors during pulse Ic(B) measurements, Journal of Physics. Conference Series, Article no. 022019, vol. 234, part 2, 2010.
 34. Grzesik B., Stepien M., Jez R.: Toroidal HTS transformer with cold magnetic core - analysis with FEM software, Journal of Physics. Conference Series, Article no. 032018, vol. 234, part 3, 2010.
 35. Szajnar J., Stępień M., Grzesik B.: Modelowanie pól elektromagnetycznych i cieplnych w procesie ciągłego odlewania żeliwa, Seminarium Symulacja 2010, 25-26.03.2010 Sulejów-Podklasztorze.
 36. Cieśla T., Kaczmarczyk Z., Stępień M., Kustosz R., Grzesik B.: Prototyp układu bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2010 nr 08, s. 922-925.
 37. Szajnar J., Stawarz M., Wróbel T., Sebzda W., Grzesik B., Stępień M.: Influence of continuous casting conditions on grey cast iron structure, Archives of Materials Science and Engineering, 2010 vol. 42 nr 1, s. 45-52.
 38. Grzesik B., Bodzek K., Stepien M.: Power losses in leads and interconnections of coaxial linear transformer, Electronics Journal (Faculty of Electrical Engineering University of Banjaluka), Vol. 14, Issue 1, pp. 67-71, June 2010.
 39. Pasko S., Beck F., Grzesik B.: Property comparisons of TIGHTpak toroidal and double layer common choke, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 9-13.
 40. Pasko S., Beck F., Grzesik B.: Parameters calculation of coupled coils equivalent circuit of EMI filter, Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2009.
 41. Grzesik B., Stepien M., Kaczmarczyk Z., Brandt J., Szczurek Z.: Power Electronics in Artificial Heart - Buckup Battery, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 42. Stepien M., Ploskonka B., Grzesik B.: Model of Maglev Locomotive for Educational Purposes, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 43. Grzesik B., Bodzek K., Stepien M.: Power Losses in Leads and Interconnections of Coaxial Linear Transformer, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 44. Bodzek K., Zygmanowski M., Stepien M., Grzesik B.: Bluetooth Based Transmission System for Superconducting Synchronous Generator, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 45. Pasko S., Grzesik B., Beck F.: Attenuation of nanocrystalline and ferrite common mode chokes for EMI filters, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 46. Stepien M., Krosny S., Grzesik B.: Analysis of quench propagation using coupled electrical-thermal FEM model, 9th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2009, Sept. 13-17, 2009, Dresden, Germany.
 47. Krosny S., Wozniak M., Hopkins S. C., Stepien M., Grzesik B., Glowacki B. A.: Modeling of transient state phenomena of composite superconducting conductors during pulse Ic(B) measurements, 9th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2009, Sept. 13-17, 2009, Dresden, Germany.
 48. Grzesik B., Stepien M., Jez R.: Toroidal HTS transformer with cold magnetic core - analysis with FEM software, 9th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2009, Sept. 13-17, 2009, Dresden, Germany.
 49. Mikno Z., Grzesik B., Stępień M.: Simulation (FEM-3D) of Temperature Distribution in Small-Sized Elements Used for Examination of Structural Changes of Steel in Welding Conditions, 1st International Conference on Welding Technologies, June 11-13, 2009, Ankara, Türkiye.
 50. Zygmanowski M., Grzesik B.: Moduł superkondensatorowy BMOD0350 jako element kondycjonera energii, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Katowice 6/2009, str. 9-13.
 51. Grzesik B., Stępień M., Krosny S.: FEM and laboratory tests of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2009, str. 166-169.
 52. Grzesik B., Stępień M.: Characteristics of new magnetic materials in LN2 for HTS transformers, Proc. of the 6th International Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar Applications of Superconductivity AoS-9, June 24-27, 2008, Nałęczów, Poland, pp. 14-15.
 53. Grzesik B., Stępień M., Krosny S.: FEM and laboratory tests  of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Proc. of the 6th International Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar Applications of Superconductivity AoS-9, June 24-27, 2008, Nałęczów, Poland, pp. 13-14.
 54. Grzesik B., Janowski T., Kolano R., Stępień M.: Wpływ niesymetrii na kształt pola magnetycznego w toroidalnym transformatorze HTS, VII Seminarium i warsztaty Zastosowania Nadprzewodników ZN-8 Nałęczów 17-20.06.2007, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2008, str. 66-71.
 55. Grzesik B., Jeż R., Pasko S.: On the influence of EMC-coil design on its broadband impedance characteristic, Electronics 2007, vol. 11, nr 1/2, s. 89-93.
 56. Pasko S., Grzesik B., Jez R.: Wpływ konstrukcji cewek na charakterystyki sieci sztucznej (LISN), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 204, Gliwice 2007, str. 131-143.
 57. Grzesik B., Jez R.: Highly efficient HTS-transformer requires low power losses,14th International Symposium on Power Electronics, Ee2007, 7-9.11.2007, Novi Sad, Serbia.
 58. Grzesik B., Jez R., Pasko S.: On the influence of EMC-coil design on its broadband impedance characteristic, 14th International Symposium on Power Electronics, Ee2007, 7-9.11.2007, Novi Sad, Serbia.
 59. Grzesik B., Stępień M.: Influence Of Thermocouple Measurements On Temperature In Power Electronic Device, 14th International Symposium on Power Electronics, Ee2007, 7-9.11.2007, Novi Sad, Serbia.
 60. Grzesik B, Stępień M.: HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Proceedings of Advanced Research Workshop on Transformers, ARWtr 2007, 29-31.10.2007, Baiona, Spain.
 61. Stępień M., Grzesik B.: The megahertz transformer for power applications, Proceedings of Advanced Research Workshop on Transformers, ARWtr 2007, 29-31.10.2007, Baiona, Spain.
 62. Grzesik B, Stępień M.: New shape of superconducting coil with improved critical current – design and FEM analysis results, 8th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2007, 16-20.09.2007, Brussels, Belgium.
 63. Grzesik B., Janowski T., Stępień M.: HTS Toroidal Helical Transformer, 8th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2007, 16-20.09.2007, Brussels, Belgium, (pending for publication in Journal of Physics: Conference Series - JPCS).
 64. Grzesik B., Stępień M.: Coaxial HF Power Transformer with Tubular Linear Windings - FEM Results vs. Laboratory Test, 12th International Conference on Power Electronics and Motion Control, EPE-PEMC 2006, 30.08-1.09.2006, Portorož, Słowenia.
 65. Grzesik B., Michalak J.: Improved Physical Model of Superconducting Coil, 13th International Symposium on Power Electronics - Ee 2005, Novi Sad, Serbia&Montenegro, November 2nd-4th, 2005.
 66. Grzesik B., Stępień M., Zygmanowski M., Kaczmarczyk Z., Maciak E.: The experimental coaxial transformer - technology and characteristics, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 67. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stepień M., Zygmanowski M.: Analysis of Thiristor Switch in Power Conditioning System with SMES, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 68. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stepień M., Zygmanowski M.: Comparison of SMES and ScES Based Power Conditioning Systems, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 69. Biskup T., Grzesik B., Michalak J.: Symulacja w czasie rzeczywistym układu kondycjonera mocy z wykorzystaniem karty dSPACE 1104, Elektronika nr 1/2005.
 70. Kaczmarczyk Z., Kasprzak M., Grzesik B.: Falowniki laboratoryjne klas E, EF, DE, IX Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, Poznań, 20-22.10.2004, str. 87-94.
 71. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Control System of Power Conditioning System with Superconducting Magnetic Energy Storage in Different Operation Conditions, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 72. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Analysis of Inductance and Magnetic Field Distribution in the Superconducting Coil Assigned for Energy Storage Applications, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 73. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Physical Model of Superconducting Coil in Real Experiment, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 74. Grzesik B., Stępień M.: The Coaxial Transformer with Sectional Outer Winding - Design and Basic Properties, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 75. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy liniowy - idea konstrukcji oraz podstawowe właściwości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 113-120.
 76. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES - A Way to Provide High Power Quality, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 29-38.
 77. Grzesik B., Biskup T., Buhrer C., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Comparison of Voltage and Current AC-DC Inverters Working in SMES Based PCS, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 78. Zygmanowski M., Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S.: Straty mocy w zaworach pięciopoziomowego falownika z diodami poziomującymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 131-142.
 79. Smołka J., Nowak A. J., Stępień M., Grzesik B.: Numerical Analysis of the Energy Transfer Processes in an Encapsulated Three-Phase Transformer and its Surrounding, 2nd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 21-25.06.2004, Ustroń, Poland, Proceedings, pp. 435-442.
 80. Biskup T., Grzesik B., Michalak J.: Symulacja w czasie rzeczywistym układu kondycjonera mocy z wykorzystaniem karty dSPACE 1104, materiały konferencji Modelowanie i Symulacja MiS 2004, Kościelisko, 21-25.06.2004 r.
 81. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Multilevel Converter for Power Conditioning System with SMES, Przegląd Elektrotechniczny 6'2004, str. 609-614.
 82. Grzesik B., Sajkowski M., Stenzel T.: Jaką architekturę oprogramowania zastosować do robota mobilnego? - analiza na przykładzie robota Hexor, Przegląd Elektrotechniczny 9'2004, str. 813-816.
 83. Grzesik B., Kaczmarczyk Z.: Model of commutation for power electronic converter, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, str. 41-50.
 84. Grzesik B., Stępień M.: The effect of the coaxial transformer desigh on the winding currents distribution and flux density, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, Gliwice 2003, str. 50-60.
 85. Kaczmarczyk Z., Grzesik B.: 800W, 16MHz Laboratory Class E Inverter, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, str. 71-78.
 86. Sajkowski M., Stenzel T., Gierlotka K., Grzesik B.: Roboty mobilne jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu inżyniera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.187, 2003, s. 87-94.
 87. Zygmanowski M., Barry N., Santi E., Grzesik B.: An Active Filter for Fuel Cell Based Uninterruptible Power Supply, materiały konferencji Electrical Drives and Power Electronics EDPE03, Podbanske, Słowacja, 24-26.09.2003.
 88. Barry N., Szczerba P., Grzesik B., Monti A., Santi E., Ponci F., Patterson D., Franzoni D.: Sinusoidal Output Voltage from DC Source Using a Sliding Mode Controller, 38th International Universities Power Engineering Conference UPEC 2003, organized by High Voltage Laboratory, Faculty of Computer Engineering, School of Engineering, Aristotle University of Thessaliniki, Greece, 1 September 2003, Thessaloniki Greece. Conference Proceedings pp. 181-184.

 © 2002 - 2024 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: