Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 752140 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Janusz Hetmańczyk

dr inż. Janusz Hetmańczyk

pokój: 226b
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1200 - 1300
niedziela, godz. 1330 - 1430
plan zajęć: link
dr inż. Janusz Hetmańczyk


Zainteresowania naukowe:

Metody i układy sterowania bezszczotkowych silników prądu stałego (PM BLDC) oraz napędów dwusilnikowych, przeznaczonych do pojazdów elektrycznych małej mocy, których sterowanie odbywa się poprzez zmianę relacji prędkości kół. Modelowanie układów energoelektronicznych, elektromechanicznych oraz elektronicznych. Obroniona praca doktorska: Analiza wybranych struktur sterowania dwusilnikowego napędu z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 31.01.2006r., promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krykowski, prof. Pol. Śl.

Współpraca z przemysłem:
 1. Wykonanie badań określające pobór prądu w czasie jednego cyklu pracy zamków transponderwych typu ZP200R i ZP200KR dla MWM Sp. z.o.o., Gliwice 2011.
 2. Wykonanie badań przemysłowych i badań przed konkurencyjnych dla firmy AQUAEL w ramach projektu celowego: Zastosowanie silnika BLDC w pompie fontannowej. Okres realizacji: 18.10.2007 -27.08.2009.
 3. 2000-2001 - Projekt układ zasilania i sterowania eksperymentalnego silnika bezszczotkowego prądu stałego o mocy 3.6kW (Jungheinrich AG, Niemcy).
Projekty badawcze:
 1. Grant NCN nr 5142/B/T02/2011/40: Energoelektroniczny sześciosilnikowy serwonapęd manipulatora równoległego bazującego na bezszczotkowych silnikach prądu stałego PM BLDC - kierownik projektu. Okres realizacji: 18.04.2011-31.07.2014.
 2. Projekt strukturalny: Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych - wykonawca. Okres realizacji: 01.01.2010-30.06.2015.
 3. Grant MNiI: Wysokoobrotowy napęd (o prędkościach rzędu 100 000 obr/min i mocy około 1kW) z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego o magnesach trwałych - wykonawca. Okres realizacji: 28.02.2007 -27.08.2009.
 4. Grant KBN: Analiza wybranych struktur sterowania dwusilnikowego napędu z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego - główny wykonawca. Okres realizacji: 01.09.2001 - 30.06.2004.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D.: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC - III część monografii pt. Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 2015.
 2. Krykowski K., Bodora A., Hetmańczyk J., Biskup T., Sajkowski M., Domoracki A.: Control, modelling and application of permanent magnet Brushless DC motor drives - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.:Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Inne osiągnięcia:
 1. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2013.
 2. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2011.
 3. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej - 2010.
Publikacje:
 1. Kolano R., Kolano-Burian A., Krykowski K., Hetmańczyk J., Hreczka M., Polak M., Szynowski J.: New soft magnetic core for the stator of the high-speed PM BLDC motor, IEEE Transactions on Magnetics Vol. 52, Nr 6, June 2016.
 2. Stenzel T., Sajkowski M., Hetmańczyk J.: Application of 6-DOF parallel manipulator for simulation of selected manoeuvres of emergency vehicles, 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics Proceedings (MMAR) 2016, s. 251-255. Sajkowski M., Stenzel T., Hetmańczyk J.: Development of parallel manipulator control system for simulation of selected means of transport, 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics Proceedings (MMAR) 2016, s. 245-250.
 3. Hetmańczyk J. Sajkowski M., Stenzel T.: Manipulator równoległy, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 167-172.
 4. Hetmańczyk J., Krykowski K., Makieła D.: Wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 150-155.
 5. Melka B., Smolka J., Bulinski Z., Ryfa A., Hetmanczyk J.: An experimental and numerical analysis of temperature and velocity field in PM BLDC motor, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 92 Nr 3/2016, s. 92-95.
 6. Hetmańczyk J. Sajkowski M., Stenzel T.: System sterowania manipulatorem równoległym przeznaczony do symulacji wybranych środków transportu, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMINE 2016, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 109, 1/2016, Katowice 2016 s.77-82.
 7. Piwowarczyk R., Krykowski K., Hetmańczyk J.: Komutacyjne tętnienia momentu silnika PM BLDC, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMINE 2016, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 111, 3/2016, Katowice 2016 s. 1-6.
 8. Melka B., Smolka J., Bulinski Z., Ryfa A., Hetmanczyk J.: Numerical and experimental determination of velocity and temperature fields in high-speed DC motor, Proceedings of the Eurotherm Seminar No 109, Numerical Heat Transfer 2015, Gliwice-Warsaw, Poland, 2015 s. 137-138.
 9. Hetmańczyk J., Stenzel T., Grzesik B.: Selected aspects of design and modelling of linear actuator based on PM BLDC motor, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 Nr 6/2015, s.100-107.
 10. Melka B., Smołka J., Buliński Z., Ryfa A., Hetmańczyk J.: Eksperymentalna i numeryczna analiza pola temperatury i prędkości w bezszczotkowych silnikach prądu stałego o różnych prędkościach obrotowych, III Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie (PCEiE), Konopnica 2015. s. 109-116.
 11. Hetmańczyk J.: Wpływ kształtu i kierunku magnesowania magnesów trwałych na wybrane właściwości wysokoobrotowego silnika PM BLDC, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMINE 2015, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 106, 2/2015, Katowice 2015 s 79-84.
 12. Stenzel T., Sajkowski M., Hetmańczyk J.: Stanowisko laboratoryjne symulatora warunków pracy urządzenia do stabilizacji pozycji pacjenta, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMINE 2015, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne Nr 105, 1/2015, Katowice 2015 s. 107 - 112.
 13. Hetmańczyk J., Sajkowski M., Stenzel T., Krykowski K.: Model bezszczotkowego silnika prądu stałego wykorzystany w analizie manipulatora równoległego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 4 (232), Gliwice 2014, s. 67-78.
 14. Stenzel T., Hetmańczyk J., Grzesik B.: Selected aspects of modeling of linear actuator based on PM BLDC motor, XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2014, Pilsen, Czech Republic, s. 125-126.
 15. Hetmańczyk J. Sajkowski M., Stenzel T.: Wybrane aspekty sterowania sześciosilnikowego napędu manipulatora równoległego, INiME Komel, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 101, 1/2014, Katowice 2014, s.199 - 202.
 16. Krykowski K., Hetmańczyk J. Skoć A.: Wpływ wymiarów wirnika na wybrane właściwości wysokoobrotowego bezszczotkowego silnika prądu stałego, INiME Komel, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 101, 1/2014, Katowice 2014, s.43 - 48.
 17. Piwowarczyk R., Krykowski K., Hetmańczyk J.: Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 6/2014, s. 115-120.
 18. Hetmańczyk J. Gawleta Ł. Krykowski K.: Model komputerowy wielosilnikowego napędu manipulatora równoległego z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne nr 98, 1/2013, Wydawnictwo BOBRME Komel, s.159 - 162.
 19. Hetmańczyk J., Stenzel T., Sajkowski M., Krykowski K.: Wybrane aspekty modelowania siłownika liniowego zrealizowanego na bazie silnika PM BLDC, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 20. Piwowarczyk R., Krykowski K., Hetmańczyk J.: Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 21. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Constant Current Models of Brushless DC Motor. Electrical, Control and Communication Engineering. Vol.3, 2013, s.19-24. ISSN 22559140.
 22. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D.: Impact of windings switching on torque-speed curves of PM BLDC motor, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Volume 32, issue 4, p. 1300-1314.
 23. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Constant Current Models of Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor, 13th International Symposium of Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering and Doctoral School of Energy and Geotechnology II, Pärnu, Estonia 2013, pp: 175-179.
 24. Krykowski K., Hetmańczyk J. Sajkowski M., Stenzel T: Model siłownika z silnikiem PMBLDC zastosowanego do manipulatora równoległego - weryfikacja komputerowa, XV Sympozjum PPEEm 2012, Gliwice 2012, pp: 84-87.
 25. Krykowski K., Hetmańczyk J., Stenzel T., Sajkowski M.: Model siłownika z silnikiem PMBLDC zastosowanego do manipulatora równoległego - analiza układu, XV Sympozjum PPEEm 2012, Gliwice 2012, pp: 80-83.
 26. Sajkowski M., Stenzel T., Hetmańczyk J., Grzesik B., Staśko A.: Analiza problemów implementacyjnych układu sterowania na przykładzie zredukowanego elektromechanicznego modelu manipulatora równoległego, XV Sympozjum PPEEm 2012, Gliwice 2012, pp: 168-171.
 27. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z.: Impact of windings switching on torque-speed curves of PM BLDC motor, XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2012, Pula, Croatia, str. 87-88.
 28. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D., Gałuszkiewicz Z.: Ocena strat w wysokoobrotowym silniku PM BLDC, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne nr 96/3/2012, Katowice 2012, str. 63-68.
 29. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D., Gałuszkiewicz Z.: Ocena strat w wysokoobrotowym silniku PM BLDC, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 96, Katowice 2012, p. 63-68.
 30. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R.: Computer analysis of high-speed PM BLDC motor properties, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Volume 30, issue 3, p. 941-956.
 31. Hetmańczyk J., Krykowski K., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R., Makieła D.: Porównanie właściwości wysokoobrotowego silnika PM BLDC ze stojanem bezżłobkowym i żłobkowanym, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne nr 90, Katowice 2011, p. 117-122.
 32. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Makieła D.: Straty w wysokoobrotowych silnikach PM BLDC, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie elektrycznym SENE 2011- Łódź 2011.
 33. Gałuszkiewicz Z., Krykowski K., Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Opracowanie i realizacja wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi, Wiadomości Elektrotechniczne, Vol. 78 No. 3/2010, str. 42-45.
 34. Gałuszkiewicz Z., Krykowski K., Hetmańczyk J., Skoć A.: Rezonans mechaniczny w wysokoobrotowym silniku PM BLDC, Zeszyty Problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Nr 86, Katowice 2010.
 35. Hetmańczyk J., Krykowski K., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R., Makieła D.: Wysokoobrotowy silnik wzbudzany magnesami trwałymi, Zeszyty Problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Nr 86, Katowice 2010.
 36. Krykowski K., Miksiewicz R., Gałuszkiewicz Z., Hetmańczyk J., Makieła D.: Projekt i badania wysokoobrotowego silnika BLDC z rdzeniem amorficznym, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Nr 87, Katowice 2010.
 37. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R.: Computer analysis of high-speed PM BLDC motor properties, XXI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2010 Dortmund and Essen 2010.
 38. Gałuszkiewicz Z, Krykowski K, Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 86 No. 2/2010, str. 160-163.
 39. Gałuszkiewicz Z, Krykowski K, Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie elektrycznym SENE 2009- Łódź 2009.
 40. Gałuszkiewicz Z, Krykowski K, Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Koncepcja budowy i realizacja wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi, Postępy w elektrotechnice stosowanej - PES-7, Kościelisko 2009.
 41. Hetmańczyk J., Latko A., Biskup T.: Diagnostyka przekształtnika napędu wentylatora z wykorzystaniem karty pomiarowej KPCI - 3104, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Elektryka, Zeszyt 4 (204), Gliwice 2007.
 42. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Modele obwodowe silnika PM BLDC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Elektryka, Zeszyt 4 (204), Gliwice 2007.
 43. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Weryfikacja wybranych modeli obwodowych silnika PM BLDC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Elektryka, Zeszyt 4 (204), Gliwice 2007.
 44. Hetmańczyk J., Latko A., Biskup T.: Diagnostyka przekształtnika napędu wentylatora, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 45. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Struktury sterowania dwusilnikowych pojazdów elektrycznych, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 74, nr 11/2006 str. 15-17.
 46. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Struktury sterowania napędem dwusilnikowego pojazdu elektrycznego, Modelowanie i symulacja MiS-4, IV Ogólnopolska konferencja, Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r.
 47. Hetmańczyk J., Krykowski K.: Badania symulacyjne i laboratoryjne silnika PM BLDC wykorzystującego czujnik położenia wirnika w obwodzie regulacji prędkości, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 72, Katowice 2005.
 48. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Wykorzystanie czujników położenia wirnika w obwodzie regulacji prędkości silnika PM BLDC, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 72, Katowice 2005.
 49. Hetmańczyk J.: Badania symulacyjne właściwości struktur sterowania pojazdu elektrycznego małej mocy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 47-56.
 50. Domoracki A., Hetmańczyk J.: Ograniczenie komutacyjnych tętnień momentu w bezszczotkowym silniku prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny 3'2004, str. 205-207.
 51. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: The position sensor faults and its influence on brushless dc motor motion properties, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, Gliwice 2003.
 52. Krykowski K., Hetmańczyk J., Bodora A.: Możliwości pracy dwustrefowej silników PM BLDC, 10 Sympozjum PPEE'2003, Wisła, 7-10 grudnia 2003.
 53. Hetmańczyk J., Łoskot P., Krykowski K.: Struktury sterowania pojazdu elektrycznego małej mocy, 10 Sympozjum PPEE'2003, Wisła, 7-10 grudnia 2003.
 54. Krykowski K., Domoracki A., Hetmańczyk J.: Wady czujnika położenia wirnika i ich wpływ na pracę silnika BLDC, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie elektrycznym - SENE, Łódź 2003.
 55. Hetmańczyk J., Domoracki A., Krykowski K.: 3,6 kW DC brushless motor control system - the influence of position sensors fault on motion properties, Electrical Drives and Power Electronics - EDPE, The High Tatras, Słowacja 2003.
 56. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: Stanowisko pomiarowe do badań silników elektrycznych małej mocy, Energoelektronika-Technologia - ENel-Tech, Gliwice 2003.
 57. Hetmańczyk J., Domoracki A., Krykowski K.: Nowoczesne stanowisko laboratoryjne do badań napędów z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 66, Katowice 2003.
 58. Domoracki A., Hetmańczyk J.: Ograniczenie pulsacji momentu w bezszczotkowych silnikach prądu stałego, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-4, Kościelisko 2003.
 59. Hetmańczyk J., Domoracki A.: Wpływ wad czujnika położenia wirnika na własności napędu z silnikiem BLDC, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-4, Kościelisko 2003.
 60. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: Układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego o mocy 3.6 kW, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 64, Katowice 2002.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: