Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 752140 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Marian Hyla

dr inż. Marian Hyla

pokój: 226b
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1315 - 1445
sobota, godz. 1500 - 1545
plan zajęć: link
dr inż. Marian Hyla


Zainteresowania naukowe:

Mikroprocesorowe i cyfrowe układy sterowania urządzeń przemysłowych, automatyzacja procesów przemysłowych, kompensacja mocy biernej w sieciach przemysłowych, systemy monitorowania, nadzoru i akwizycji danych obiektów przemysłowych, systemy telekomunikacyjne.

Współpraca z przemysłem:
 1. Od 1995 - stała współpraca z firmą ENEL z Gliwic w zakresie oprogramowania przemysłowych sterowników mikroprocesorowych i przemysłowych systemów telekomunikacyjnych.
 2. Od 1996 - stała współpraca z firmą JJA Progres z Bielska-Białej w zakresie systemów automatycznej kompensacji mocy biernej, układów sterowania napędów synchronicznych oraz systemów monitorowania elektroenergetycznych sieci przemysłowych.
 3. Oprogramowanie i wdrożenie mikroprocesorowego regulatora współbieżności napędów dla głównej linii montażowej samochodów Cinquecento - Fiat Auto Poland Tychy, 1995.
 4. Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji gospodarki elektroenergetycznej kopalni KWK Szczygłowice na podstawie pomiarów rozpływu mocy - JJA Progress 1995.
 5. Modernizacja miniverterów typu TVN 53-S - Fiat Auto Poland Bielsko-Biała, 1997.
 6. Badanie sił w przenośniku C2M w Fiat Auto Poland Tychy - Fiat Auto Poland Tychy, 1998.
 7. Opracowanie i oprogramowanie mikroprocesorowego regulatora mocy biernej silników synchroniczny RMB-01 - ponad 120 wdrożeń - ENEL, JJA Progress, 1998.
 8. Budowa lokalnego układu kompensacji mocy biernej w oparciu o silnik napędzający sprężarkę o mocy 6700 kW w KWK Pniówek - JJA Progress, 1998.
 9. Modernizacja stacji wentylatorów na szybie V KWK Szczygłowice - JJA Progress, 1998.
 10. Analiza, projekt, opracowanie i uruchomienie układu automatycznej regulacji mocy biernej na terenie KWK Szczygłowice – Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych ELROW Rybnik, 1998.
 11. Opracowanie analizy systemu elektroenergetycznego i wykonanie diagnostyki głównych urządzeń zasilających 6 kV w KWK Śląsk - JJA Progress, 1998-2002.
 12. Analiza sieci kopalnianej 6 kV wraz z opracowaniem projektu technicznego kompensacji mocy biernej w KWK Wesoła - JJA Progress, 1999.
 13. Oprogramowanie systemu rejestracji i analizy danych zasilacza prądowego do badań geologicznych - ENEL, 1999.
 14. Opracowanie i oprogramowanie przemysłowego regulatora mikroprocesorowego RP-05 w części dotyczącej współpracy z systemem monitorowania – ponad 800 wdrożeń na terenie całej Polski - ENEL, 1999-2006.
 15. Wykonanie analizy kopalnianej sieci elektroenergetycznej 6 kV, określenie mocy filtrów wyższych harmonicznych, baterii kondensatorów i algorytmów sterowania prądem wzbudzenia silników synchronicznych. Wdrożenie układu centralnej kompensacji mocy biernej w KWK Krupiński - JJA Progress, 1999-2001.
 16. Analiza gospodarki mocą bierną sieci elektroenergetycznej w KWK Halemba. Instalacja układów lokalnych i centralnego układu kompensacji mocy biernej - JJA Progress, 2001 r.
 17. Analiza gospodarki mocą bierną kopalni na podstawie pomiarów rozpływu mocy w sieci kopalnianej, wdrożenie centralnego układu kompensacji mocy biernej w KWK Wujek - JJA Progress, 1999.
 18. Wykonanie analizy sieci zasilającej w lakierni Fiat Auto Poland pod kątem sterowania elektrycznego, oraz opracowanie rozwiązań technicznych zabezpieczenia układów sterowania przed zakłóceniami - COMAU Poland, 2000.
 19. Oprogramowanie systemu akwizycji danych przepływomierza PMC - Techmag Gliwice, 2000.
 20. Wykonanie analizy kopalnianej sieci elektroenergetycznej 6 kV w oparciu o pomiary rozpływu mocy czynnej i biernej. Określenie mocy filtrów wyższych harmonicznych i algorytmów sterowania prądem wzbudzenia silników synchronicznych dla KWK Staszic - JJA Progress, 2000-2002.
 21. Realizacja układu monitoringu i wizualizacji pracy rozdzielni głównej KWK Wujek - JJA Progress, 2000.
 22. Opracowanie koncepcji i wykonanie systemu monitorowania wykorzystywanego w układach regulacji mocy biernej, hydroforniach i przepompowniach ścieków - wdrożenia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej - ENEL, 2000-2006.
 23. Opracowanie centralnego układu kompensacji dla rozdzielni GST8 na szybie VIII ZG Rudna wraz z układem wizualizacji - JJA Progress 2000-2005.
 24. Współudział w oprogramowaniu mikroprocesorowego regulatora ciśnienia i przepływu RP-2000 - ponad 750 wdrożeń na terenie całej Polski - ENEL, 2000-2001.
 25. Analiza gospodarki mocą bierną sieci elektroenergetycznej KWK Halemba - JJA Progress, 2001.
 26. Instalacja układów RMB na silnikach napędowych maszyn wyciągowych oraz instalacja centralnego sterownika kompensacji i układu wizualizacji w KWK Katowice-Kleofas - JJA Progress, 2001.
 27. Oprogramowanie przemysłowego sterownika sygnałów cyfrowych RP-10 - ENEL, 2002.
 28. Oprogramowanie mikroprocesorowego miernika parametrów sieci PQUI-01 - ENEL, 2002.
 29. Instalacja układu kompensacji mocy biernej dla Rozdzielni RG2 KWK Borynia - JJA Progress 2002.
 30. Oprogramowanie systemu konfiguracyjnego i pomiarowego baterii kondensatorów o mocy 54 MVAr i napięciu 67,5 kV dla Energoserwis Lubliniec - JJA Progress, 2003.
 31. Instalacja centralnego układu kompensacji mocy biernej dla Rozdzielni Głównej GST3 ZG Rudna - JJA Progress, 2003-2004.
 32. Modernizacja centralnego układu kompensacji umożliwiająca wizualizację pracy rozdzielni RM 110/6kV KWK Staszic - JJA Progress, 2004.
 33. Analiza, projekt, opracowanie i uruchomienie układu monitorowania zakładowej sieci elektroenergetycznej na terenie KWK Wesoła - JJA Progress, 2004-2005.
 34. Rozbudowa układu monitorowania sieci elektroenergetycznej 6kV obejmującą rozdzielnię R-03 szybu wentylacyjnego KWK Wesoła - JJA Progress, 2005.
 35. Opracowanie układu regulacji temperatury wanny wodnej do laboratoryjnych badań biologicznych - ENEL, 2005.
 36. Licencja pt. „Program sterownika mikroprocesorowego sprzęgającego regulator nadrzędny z linią technologiczną przeciągarki rur z wykorzystaniem protokółu PROFIBUS” - ENEL, 2006 r.
 37. Wykonanie modernizacji układu sterowania stacją wentylatorów szybu V KWK Budryk - JJA Progress, 2006.
 38. Oprogramowanie systemu akwizycji danych układu sterowania hamowni indukcyjnej o mocy 50-300 kW i napięciu 400-1000 V pracującej ze zwrotem energii do sieci dla Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych - ENEL, 2007.
 39. Oprogramowanie systemów sterowania napędami maszyn górniczych w zakresie sterowania nadrzędnego – wdrożenia: KWK Marcel, KWK Krupiński, KWK Ziemowit, KWK Jas-Mos - ENEL, 2006-2008.
 40. Oprogramowania i wdrożenie systemu wzbudzania i regulacji napięcia generatora synchronicznego do badań wysokonapięciowych transformatorów dla Energoserwis Lubliniec - JJA Progress, 2008.
 41. Współudział w opracowaniu i oprogramowanie bezstykowej mikroprocesorowej wzbudnicy tyrystorowej silników synchronicznych – ENEL, JJA Progress, 2008.
 42. Oprogramowanie systemu sterowania i regulacji czteronapędowego dołowego przenośnika taśmowego dla KWK Staszic - ENEL, 2008.
 43. Oprogramowanie systemu mikroprocesorowego układu soft-startu z pracą w obszarze prądów przerywnych - ENEL, 2008.
 44. Licencja : „Program sterownika mikroprocesorowego do współpracy falownika z systemem sterowania nadrzędnego dla KWK Marcel, dla KWK Marcel” - ENEL, 2008.
 45. Modernizacja stacji wentylatorów KWK Pniówek. Instalacja mikroprocesorowych wzbudnic tyrystorowych do współpracy ze sterownikiem nadrzędnym - JJA Progress 2008.
 46. Modernizacja stacji wentylatorów KWK Rydułtowy. Instalacja mikroprocesorowych wzbudnic tyrystorowych - JJA Progress 2008-2009.
 47. Oprogramowanie systemu sterowania dołowym przenośnikiem taśmowym dla KWK Budryk - ENEL PC Gliwice, Carboautomatyka Tychy, 2009.
 48. Integracja dołowych i powierzchniowych systemów monitorowania sieci 6 kV w KWK Staszic - JJA Progress 2009.
 49. Oprogramowania i wdrożenie systemu wzbudzania i regulacji napięcia generatora synchronicznego do wysokonapięciowych prób wysokiej częstotliwości dla TurboCare Poland Lubliniec - JJA Progress, 2009.
 50. Oprogramowanie pulpitu sterowniczego wielosilnikowego układu napędowego wraz z procedurą wyrównywania momentów obciążenia dla KWK Marcel - ENEL-PC Gliwice, 2009.
 51. Opracowanie koncepcji oraz badania implementacyjne systemu wielodrożnej łączności redundantnej dla sterownika STPC‑09 – ENEL-PC Gliwice, 2010 (praca nr NB-287/RE5/2009).
Projekty badawcze:
 1. Grant KBN: Bezpośrednie sterowanie momentu maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej - wykonawca. Okres realizacji: 19.03.2004 - 18.09.2005.
 2. Projekt badawczy w ramach 5 PR UE: Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality - wykonawca. Okres realizacji: 12.2002 - 05.2005.
 3. Grant KBN: Wielopoziomowe i wielokryterialne sterowanie układem kompensacji mocy biernej w zakładzie przemysłowym - główny wykonawca. Okres realizacji: 1.08.2001 - 31.11.2001.
 4. Grant KBN: Wielokryterialne sterowanie układem kompensacji mocy biernej w zakładzie przemysłowym - kierownik. Okres realizacji: 01.08.1998 - 31.07.1999.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Hyla M.: Radioelektronika - ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006 r.
Aktualnie pełnione funkcje na Wydziale i poza Wydziałem:
 1. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Telekomunikacja Praktyczna.
Inne osiągnięcia:
 1. Nagroda zespołowa Rektora Pol. Śl. za działalność dydaktyczną w 2006 r.
 2. Praca doktorska: Wielopoziomowe i wielokryterialne sterowanie układem kompensacji mocy biernej w zakładzie przemysłowym - obroniona z wyróżnieniem 20.06.2002.
 3. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Katowickich ELTARG-2002 za opracowany dla firmy JJA Progress nadrzędny układ kompensacji mocy biernej, 2002 r.
 4. Nagroda II stopnia za najlepszy referat wygłoszony na IV Konferencji Naukowej Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’99, za referat pt. Algorytmy regulacji dla sterownika nadrzędnego w wielopoziomowym systemie automatycznej kompensacji mocy biernej,1999 r.
 5. II miejsce w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową z elektryki za pracę pt. Mikroprocesorowy system sterowania serwonapędem prądu stałego, 1994 r.
Publikacje:
 1. Hyla M.: Układ sterowania wielosilnikowego przenośnika taśmowego, VII Ogólnopolska Konferencja Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-7, Kościelisko 2009.
 2. Wiculski A., Krawczyk S., Hyla M.: Prototypowy system elektronicznej kontroli dostępu, Kwartalnik Elektryka, Zeszyt 1(209), Gliwice, 2009.
 3. Janus W., Hyla M.: Mikroserwer LAN na mikrokontrolerze ATmega128, Kwartalnik Elektryka, Zeszyt 1(209), Gliwice, 2009.
 4. Hyla M.: Wybrane aspekty sterowania tyrystorową wzbudnicą silnika synchronicznego, V Ogólnopolska Konferencja Modelowanie i Symulacja MIS-05, Kościelisko, 2008 r.
 5. Hyla M.: Wykorzystanie symulacji komputerowej w procesie nauczania radiotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, IV Ogólnopolska Konferencja Modelowanie i Symulacja MIS-04, Kościelisko, 2006 r.
 6. Hyla M.: Regulacja temperatury wanny wodnej do laboratoryjnych badań biologicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, zeszyt 198, Gliwice, 2005 r.
 7. Hyla M.: Regulacja temperatury obiektu ze znaczącymi opóźnieniami transportowymi, Konferencja Postępy w elektrotechnice Stosowanej PES-5, Kościelisko, 2005 r.
 8. Hyla M.: System monitorowania przemysłowych sieci elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004.
 9. Hyla M.: Symulacja stanów dynamicznych silnika synchronicznego jako sterowanego kompensatora w systemie automatycznej kompensacji mocy biernej, konferencja Modelowanie i Symulacja MiS'03, Kościelisko, 21-25.06.2004.
 10. Hyla M., Gierlotka K.: The Optimisation of the Control of Reactive Power Conpensators In Industry Power Grid, materiały konferencji Electrical Drives and Power Electronics EDPE'03, Podbanske, Słowacja, 24-26.09.2003.
 11. Hyla M., Gierlotka K.: Control of the Reactive Power Compensators in Industry Power Grid, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, 2003.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: