Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 614545 gościem

Laboratorium Podstaw Telekomunikacji

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Grzegorz Jarek

dr inż. Grzegorz Jarek

pokój: 224a
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
niedziela, godz. 1000 - 1030
plan zajęć: link
dr inż. Grzegorz Jarek


Zainteresowania naukowe:

Układy sterowania napędów z silnikiem indukcyjnym klatkowym i maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną: sterowanie polowo zorientowane FOC i sterowanie wymuszające dynamikę FDC. Układy odtwarzania niedostępnych zmiennych stanu (strumień skojarzony stojana/wirnika, moment obciążenia). Sterowanie bezczujnikowe i odporne na zmiany parametrów obiektu.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2014 - praca naukowo-badawcza (Anew Institute sp. z o.o) pt.: Opracowanie koncepcji sterowania przekształtnika przeznaczonego do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu.
Projekty badawcze:
 1. Projekt NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój: Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej - wykonawca. Okres realizacji: 03.2018 - 03.2021.
 2. Projekt REWIPROMEN, finansowany przez NCBiR w ramach programu GEKON: Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych - wykonawca. Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2016.
 3. Projekt ePEDlab, dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG, w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni: Zwiększenie atrakcyjności nauczania napędu elektrycznego poprzez uruchomienie platformy zdalnej edukacji i rozbudowę bazy laboratoryjnej - wykonawca. Okres realizacji: 5.03.2014 - 3.03.2016.
 4. Grant MNiSW: Sterowanie odporne maszyny dwustronnie zasilanej - główny wykonawca. Okres realizacji: 25.09.2009-24.09.2011.
Inne osiągnięcia:
 1. Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015 r.
Publikacje:
 1. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 48/2016, s. 23-28.
 2. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M., Jarek G., Popczyk J.: Selection of 5 kW converter leg for power electronic system for residential buildings, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 2016, s. 1-10.
 3. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Wspomaganie procesu nauczania napędu elektrycznego z wykorzystaniem wirtualnej platformy ePEDlab, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2016, s. 162-166.
 4. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Wirtualna platforma do nauczania napędu elektrycznego ePEDlab, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 109-114.
 5. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Konferencja eTEEe-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 11.04.2016, Kraków, str.1-6.
 6. Jarek G., Jeleń M., Michalak J., Zygmanowski M.: Sterowanie przekształtnikiem AC/DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 139-145.
 7. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Modele symulacyjne w ePEDlab - wirtualnej platformie wspomagającej nauczanie napędu elektrycznego, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2016, s. 98-103.
 8. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana - metody sterowania, właściwości, zastosowania, Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 1/2016 (124), s. 4-10.
 9. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 67-72.
 10. Michalak J., Jeleń M., Jarek G.: Skompensowany przekształtnik AC/DC symulujący pracę baterii akumulatorów, Prace Naukowe Pol. Śl. Elektryka, z. 232 (2014), s.17-29.
 11. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 51-55.
 12. Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w dydaktyce napędu elektrycznego, Logistyka 6/2014, s. 4846-4853.
 13. Jeleń M., Jarek G.: Stanowisko laboratoryjne do badania układu napędowego samochodu elektrycznego, Logistyka 6/2014, s. 4924-4931.
 14. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 15. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 16. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Przystosowanie trójfazowego przemiennika częstotliwości do zasilania silnika prądu stałego z sieci AC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej 1/2012, Gliwice 2012, str. 57-64.
 17. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymuszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 4b/2012, str. 98-103.
 18. Jarek G.: Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny dwustronnie zasilanej - analiza odporności na zmiany parametrów, X Konferencja SENE, Łódź, 16-18.11.2011.
 19. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymiszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, X Konferencja SENE, Łódź, 16-18.11.2011.
 20. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Direct Torque Control-Based Forced Dynamics Control of Induction Motors, Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdańsk, str. 568-572.
 21. Jarek G., Gierlotka K.: Bezczujnikowe sterowanie wymuszające dynamikę generatora dwustronnie zasilanego, Wiadomości Elektrotechniczne nr 12/2010, str. 28-33.
 22. Jarek G., Gierlotka K.: Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny dwustronnie zasilanej pracującej jako prądnica, Materiały Konferencji MiS-6, Kościelisko 2010, str. 89-92 .
 23. Jarek G.: Sterowanie wymuszające dynamikę prędkości i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 201-205.
 24. Gierlotka K., Jeleń M., Jarek G.: Sterowanie polowo zorientowane z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 164-168.
 25. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Badania laboratoryjne sterowania polowego z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Prace Naukowe Pol. Śl. Elektryka, z. 210 (2009).
 26. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Sterowanie polowo zorientowane z wymiszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, IX Konferencja SENE, Łódź, 18-20.11.2009.
 27. Jarek G., Gierlotka K.: Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, Prace Naukowe Pol. Śl. Elektryka, z. 208 (2008), 195-206.

 © 2002 - 2018 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: