Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745632 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Michał Jeleń

dr inż. Michał Jeleń

pokój: 224a
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
plan zajęć: link
dr inż. Michał Jeleń


Zainteresowania naukowe:

Wektorowe metody sterowania silnika klatkowego oraz maszyny dwustronnie zasilanej. Mikroprocesorowe systemy sterowania układów napędowych.

Temat pracy doktorskiej: Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2014 - praca naukowo-badawcza (Anew Institute sp. z o.o) pt.: Opracowanie koncepcji sterowania przekształtnika przeznaczonego do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu.
 2. 2007 - licencja na oprogramowanie (ENEL sp. z o. o.) pt.: Program sterujący przeznaczony do układu sterowania hamowni indukcyjnej o mocy 50-300 kW i napięciu 400-1000 V pracującej ze zwrotem energii do sieci.
 3. 2005 - praca badawcza (ENEL sp. z o. o .) pt.: Przystosowanie sterownika TMS-3 do sterowania układu przekształcania energii w systemie AC-DC-AC.
Projekty badawcze:
 1. Projekt NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój: Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej - wykonawca. Okres realizacji: 03.2018 - 03.2021.
 2. Projekt REWIPROMEN, finansowany przez NCBiR w ramach programu GEKON: Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych - wykonawca. Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2016.
 3. Grant NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych: Opracowanie innowacyjnej wysokosprawnej zgrzewarki kompaktowej o podwyższonej częstotliwości - wykonawca. Okres realizacji: od 2015.
 4. Projekt ePEDlab, dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG, w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni: Zwiększenie atrakcyjności nauczania napędu elektrycznego poprzez uruchomienie platformy zdalnej edukacji i rozbudowę bazy laboratoryjnej - wykonawca. Okres realizacji: 5.03.2014 - 3.03.2016.
 5. Grant MNiSW: Sterowanie odporne maszyny dwustronnie zasilanej - główny wykonawca. Okres realizacji: 25.09.2009-24.09.2011.
 6. Grant KBN: Bezpośrednie sterowanie momentu maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej - wykonawca. Okres realizacji: 19.03.2004 - 18.09.2005.
 7. Grant KBN: Analiza i badania eksperymentalne skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody DTC/DPC - kierownik grantu. Okres realizacji: 28.04.2003 - 27.11.2004.
 8. Grant KBN: Problemy bezpośredniego sterowania momentu i strumienia silnika asynchronicznego z uwzględnieniem szczegółowego modelu silnika - kierownik grantu. Okres realizacji: 01.09.2001 - 31.08.2002.
Zgłoszenia patentowe:
 1. Zgłoszenie patentowe nr P. 424054.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Biskup T., Mikno Z., Kołodziej H., Jeleń M.: Układ sterowania zgrzewarki, Rozdział w monografii Innowacyjne rozwiązania i właściwości wysokosprawnych zgrzewarek rezystancyjnych prądu stałego. Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mikno, Mariusza Stępnia, Adama Pilarczyka, Tomasza Biskupa. Wydawnictwo Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 2018.
 2. Michalak J., Zygmanowski M., Jarek G., Jeleń M.: Badania przekształtnika sieciowego w prosumenckiej mikroinfrastrukturze energetycznej w stanach statycznych i dynamicznych, Rozdział w monografii Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego, Waldemara Jędrzejczyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.
 3. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M., Jarek G.: Straty mocy w wybranych topologiach przekształtnika sieciowego dla prosumenckiej mikroinfrastruktury energetycznej,Rozdział w monografii Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego, Waldemara Jędrzejczyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.
Inne osiągnięcia:
 1. Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015 r.
 2. Indywidualna nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe, 18.10.2008 r.
 3. Praca doktorska: Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej - obroniona z wyróżnieniem 6.07.2007 r.
 4. Opracowanie i prowadzenie strony internetowej katedry od roku 2002.
 5. Wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej SENE 2001 za referat pt. Poprawa własności napędu z silnikiem asynchronicznym klatkowym w dyskretnej realizacji metody DTC, Łódź, 14-16.11.2001.
 6. III miejsce w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową z elektryki za pracę pt. Zastosowanie metody DTC do sterowania hamownicy indukcyjnej, Gliwice, 15 grudnia 2000.
Publikacje:
 1. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M.: Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST, Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2018, s. 120-125.
 2. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M.: Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST, Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2018, s. 120-125.
 3. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 48/2016, s. 23-28.
 4. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M., Jarek G., Popczyk J.: Selection of 5 kW converter leg for power electronic system for residential buildings, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 2016, s. 1-10.
 5. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Wspomaganie procesu nauczania napędu elektrycznego z wykorzystaniem wirtualnej platformy ePEDlab, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2016, s. 162-166.
 6. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Wirtualna platforma do nauczania napędu elektrycznego ePEDlab, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 109-114.
 7. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Konferencja eTEEe-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 11.04.2016, Kraków, str.1-6.
 8. Jarek G., Jeleń M., Michalak J., Zygmanowski M.: Sterowanie przekształtnikiem AC/DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 139-145.
 9. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Modele symulacyjne w ePEDlab - wirtualnej platformie wspomagającej nauczanie napędu elektrycznego, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2016, s. 98-103.
 10. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana - metody sterowania, właściwości, zastosowania, Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 1/2016 (124), s. 4-10.
 11. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 67-72.
 12. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 51-55.
 13. Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w dydaktyce napędu elektrycznego, Logistyka 6/2014, s. 4846-4853.
 14. Jeleń M., Jarek G.: Stanowisko laboratoryjne do badania układu napędowego samochodu elektrycznego, Logistyka 6/2014, s. 4924-4931.
 15. Michalak J., Jeleń M., Jarek G.: Skompensowany przekształtnik AC/DC symulujący pracę baterii akumulatorów, Prace Naukowe Pol. Śl. Elektryka, z. 232 (2014), s.17-29.
 16. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 17. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 18. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Przystosowanie trójfazowego przemiennika częstotliwości do zasilania silnika prądu stałego z sieci AC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej 1/2012, Gliwice 2012, str. 57-64.
 19. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymuszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 4b/2012, str. 98-103.
 20. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymiszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, X Konferencja SENE, Łódź, 16-18.11.2011.
 21. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Direct Torque Control-Based Forced Dynamics Control of Induction Motors, Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdańsk, str. 568-572.
 22. Gierlotka K., Jeleń M., Jarek G.: Sterowanie polowo zorientowane z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 164-168.
 23. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Badania laboratoryjne sterowania polowego z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 210, Gliwice 2009.
 24. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Sterowanie polowo zorientowane z wymiszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, IX Konferencja SENE, Łódź, 18-20.11.2009.
 25. Jeleń M., Gierlotka K.: Badania laboratoryjne maszyny dwustronnie zasilanej sterowanej wg metody DTC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 204, Gliwice 2007.
 26. Gierlotka K., Jeleń M.: Porównanie wybranych metod sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, VIII Konferencja SENE, Łódź, 21-23.11.2007.
 27. Gardecki A., Jeleń M., Michalak J.: Porównanie czasu obliczeń wybranych metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych na przykładzie obliczeń obserwatora prędkości kątowej, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6, Kościelisko, 18-22 czerwca 2007.
 28. Gierlotka K., Jeleń M.: Modyfikacja strategii przełączeń w metodzie DTC zastosowanej do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 11, 2006.
 29. Jeleń M., Gierlotka K.: Badania symulacyjne wybranych strategii przełączeń w metodzie DTC zastosowanej do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, MiS-4, Kościelisko, 19-23 czerwca 2006.
 30. Jeleń M., Gierlotka K.: Modyfikacja strategii przełączeń w metodzie DTC użytej do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006.
 31. Michalak J., Jeleń M.: Badania symulacyjne i eksperymentalne skompensowanego przemiennika częstotliwości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006.
 32. Gierlotka K., Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej z modulatorem wektorowym, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 33. Michalak J., Jeleń M.: Skompensowany przekształtnik częstotliwości - realizacja praktyczna z wykorzystaniem karty DS1104, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 34. Jeleń M., Michalak J.: Porównanie wybranych algorytmów sterowania w metodzie DTC z modulatorem wektorowym, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 35. Gierlotka K., Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie momentu elektromagnetycznego i mocy biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, XI Sympozjum PPEE'2005, Wisła, 2-5.04.2005.
 36. Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie mocy czynnej i biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, Wisła, 16-19.10.2004.
 37. Jeleń M., Gierlotka K., Michalak J.: Zastosowanie metody DTC z modulatorem wektorowym do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004.
 38. Jeleń M., Michalak J.: Skompensowany przekształtnik częstotliwości DPC/DTC - badania symulacyjne, III Konferencja MiS-3, Kościelisko 2004.
 39. Gierlotka K., Jeleń M.: Zastosowanie metody DTC do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, VI Konferencja SENE, Łódź, 19-21.11.2003.
 40. Gierlotka K., Jeleń M.: Application of DTC Method For The Control of Double-Fed Induction Machine, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 181, Gliwice 2003.
 41. Gierlotka K., Jeleń M.: Control of Double-Fed Induction Machine Using DTC method, EDPE 2003, Słowacja, 24-26 września 2003.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: