Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 825991 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Zbigniew Kaczmarczyk

dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ

pokój: 227
telefon: (032) 237-12-47
e-mail:
konsultacje: poniedziałek, godz. 900 - 1100
plan zajęć: link
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ


Zainteresowania naukowe:

Tematyka prac badawczych obejmuje:

 1. analizę i syntezę, projektowanie, konstruowanie i pomiary układów przetwarzania wysokoczęstotliwościowego (szczególnie miękkoprzełączalnych falowników rezonansowych o mocach do kilku kilowatów i częstotliwościach do kilkudziesięciu megaherców w zastosowaniu m.in. do nagrzewania indukcyjnego i pojemno-ściowego),
 2. modelowanie i symulacje komputerowe przekształtników energoelektronicznych oraz ich podzespołów,
 3. przyrządy półprzewodnikowe i ich sterowanie, chłodzenie oraz pomiary parametrów i charakterystyk,
 4. zagadnienia konstrukcji i identyfikacji parametrów pasożytniczych przekształtników energoelektronicznych.

Projekty badawcze:
 1. Projekt badawczy specjalny: Wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca realizowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pt. Polskie Sztuczne Serce - wykonawca. Okres realizacji: od 09.2008.
 2. Projekt badawczy w ramach funduszy strukturalnych UE: Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym - wykonawca. Okres realizacji: 06.2006-12.2007.
 3. Grant KBN: Zoptymalizowane projektowanie falowników rezonansowych klas DE, E, EF zapewniające maksymalizację ich mocy wyjściowej - kierownik projektu. Okres realizacji: 05.2005-05.2006.
 4. Indywidualny uczelniany grant habilitacyjny: Energoelektroniczne falowniki klasy E o podwyższonej sprawności. Okres realizacji: 06.2006-12.2006.
 5. Grant KBN: Eksperymentalno-teoretyczne wyznaczenie maksymalnych częstotliwości pracy falowników rezonansowych klas D, DE, E zbudowanych na tranzystorach MOSFET o najkorzystniejszych właściwościach dynamicznych - kierownik projektu. Okres realizacji: 24.03.03 - 23.08.04.
 6. Grant KBN: Zbadanie właściwości rezonansowych falowników powielających wysokiej częstotliwości klas D, DE, E - wykonawca. Okres realizacji: 10.1999-12.2000.
 7. Grant KBN: Zbadanie strategii sterowania falowników rezonansowych klas D, DE, E przy zmiennych parametrach odbiornika – kierownik projektu. Okres realizacji: 05.1998-08.1999.
 8. Grant KBN: Minimalizacja strat transformatorów ferrytowych dopasowujących wysokiej częstotliwości systemu nagrzewania indukcyjnego z falownikiem szeregowym rezonansowym (500 kHz, 2 kW) - wykonawca. Okres realizacji: 10.1996-12.1997.
 9. Grant KBN: Falownik rezonansowy klasy E 1MHz, 1kW o zmiennym obciążeniu - wykonawca. Okres realizacji: 01.1996-09.1997.
 10. Grant KBN: Przekształtniki rezonansowe o częstotliwościach 0.5 MHz do 1.5 MHz - kierownik projektu. Okres realizacji: 07.1994-12.1995.
Przyznane patenty:
 1. Kaczmarczyk Z., Grzesik B., Kasprzak M.: Układ sterowania optymalizujący pracę falownika klasy E przy odbiorniku o zmiennych parametrach, nr 203280, data zgłoszenia: 18.05.2001, patent przyznany przez UPRP decyzją z dnia 26.03.2009.
Aktualnie pełnione funkcje na Wydziale i poza Wydziałem:
 1. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od roku 2002).
 2. Członek Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk (od roku 2006).
Inne osiągnięcia:
 1. Indywidualna II Stopnia Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Osiągnięcie Naukowe za rozprawę habilitacyjną pt. Poprawa właściwości energetycznych falowników klasy E przez maksymalizację wykorzystania tranzystora, Warszawa, 15.09.2009 r.
 2. Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej (łącznie 2).
 3. Nagroda Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za najciekawszy artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej Elektryka, Elektronika i Automatyka oraz Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej Elektryka (2004).
Publikacje:
 1. Kasprzak M., Kaczmarczyk Z., Legutko P., Przybyła K.: Falownik rezonansowy klasy D 300 kHz/20 kW z tranzystorami SiC MOSFET, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 141-144.
 2. Kustosz R., Brandt J., Szczurek Z., Kaczmarczyk Z., Stepien M., Grzesik B.: Charging and discharging backup battery for artificial heart, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 6-8.09.2010, Ohrid, Macedonia.
 3. Cieśla T., Kaczmarczyk Z., Stępień M., Kustosz R., Grzesik B.: Prototyp układu bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2010 nr 08, s. 922-925.
 4. Kaczmarczyk Z., Jurczak W.: Falownik klasy E 27 MHz, 500 W o podwyższonej sprawności, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 221-224.
 5. Grzesik B., Stepien M., Kaczmarczyk Z., Brandt J., Szczurek Z.: Power Electronics in Artificial Heart - Buckup Battery, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 6. Kaczmarczyk Z., Jurczak W.: Falownik klasy E - 27 MHz, 500 W, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka, Zeszyt 4 (208), Gliwice 2008, str. 207-218.
 7. Kaczmarczyk Z., Jurczak W.: Class E push-pull inverter with improving efficiency, IEEE Trans. Industrial Electronics, vol. 55, no. 4, pp. 1871-1874, April 2008.
 8. Kaczmarczyk Z., Jurczak W.: Falownik klasy E o zmniejszonych stratach tranzystorów - symulacja, badania laboratoryjne, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka, Zeszyt 4 (204), Gliwice 2007, str. 37-46.
 9. Kaczmarczyk Z., Jurczak W.: Symetryczny falownik klasy E o zmniejszonych stratach mocy przewodzenia tranzystorów, VIII Konferencja SENE, Łódź, 21-23.11.2007.
 10. Kaczmarczyk Z.: High-efficiency Class E, EF2 and E/F3 inverters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 53, no. 5, ss. 1584-1593, October 2006.
 11. Grzesik B., Stępień M., Zygmanowski M., Kaczmarczyk Z., Maciak E.: The experimental coaxial transformer - technology and characteristics, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 12. Kaczmarczyk Z.: Improving properties of high-frequency Class E inverters, Archives of Electrical Engineering, vol. LIII, no. 4, Warszawa 2004, s. 449-459.
 13. Kaczmarczyk Z.: Overview of Class E inverters, Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej, tom 10, zeszyt 1/2, grudzień 2004, s. 25-31.
 14. Kaczmarczyk Z.: Falownik klasy E - teoria i praktyka przekształtnika wysokiej częstotliwości, Przegląd Elektrotechniczny nr 9'2004, s. 817-820.
 15. Kaczmarczyk Z.: Mapy pracy falowników klas D, DE, E przy zmiennych parametrach obciążenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej, seria Elektryka, z. 192, s. 75-84.
 16. Kaczmarczyk Z., Grzesik B.: 800W, 16MHz laboratory Class E inverter, Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej, seria Elektryka, z. 187, s. 71-78.
 17. Kaczmarczyk Z.: Modele laboratoryjne rezonansowych falowników klasy E (16MHz; 300W, 800W, 1kW), VI Krajowa Konferencja Naukowa, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'03, 19-21 listopada 2003, s. 229-234.
 18. Grzesik B., Kaczmarczyk Z.: Model of commutation for power electronic converter, EDPE'03, The High Tatras (Slovakia), 24-26 September 2003, s. 596-601.
 19. Kaczmarczyk Z., Grzesik B.: 800W, 16MHz Laboratory Class E Inverter, 10th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE'03, Toulouse, France, 2-4 September 2003.
 20. Kaczmarczyk Z.: Analiza numeryczna właściwości falownika klasy E, Seria Wydawnicza Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, Polska Akademia Nauk, Komitet Elektrotechniki, Zeszyt nr 47, Lublin 2002, s. 69-84.

 © 2002 - 2024 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: