Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 614545 gościem

Laboratorium Podstaw Telekomunikacji

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Andrzej Kandyba

dr inż. Andrzej Kandyba

pokój: 224a
telefon: (032) 237-12-20
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 800 - 1000
dr inż. Andrzej Kandyba


Zainteresowania naukowe:

Główny kierunek badań to elektrotermia, w szczególności:

 • Energoelektroniczne i klasyczne układy zasilania urządzeń elektrotermicznych łukowych plazmowych, jarzeniowych i indukcyjnych.
 • Układy sterowania i regulacji urządzeń elektrotermicznych.
 • Możliwości zastosowania metod elektrotermicznych w ochronie środowiska.
Dodatkowe zainteresowania to:
 • Niekonwencjonalne źródła energii, w szczególności: ogniwa paliwowe i słoneczne.
 • Zagadnienia napędu elektrycznego w powiązaniu z energoelektroniką.

Monografie, książki i podręczniki:
 1. Rodacki T., Kandyba A.: Urządzenia elektrotermiczne, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 2. Rodacki T., Kandyba A.: Przetwarzanie energii w elektrowniach słonecznych, monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 3. Rodacki T., Kandyba A.: Energoelektroniczne układy zasilania plazmotronów prądu stałego, monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
Publikacje:
 1. Rodacki T., Kandyba A., Kalus M.: Mikroprocesorowa wyżarzarka indukcyjna zbudowana na bazie tyrystorowego falownika napięcia, Przegląd Elektrotechniczny nr 1/2004, ss. 27-31.
 2. Rodacki T., Kandyba A., Kalus M., Skoczkowski T.: Regulacja temperatury wody obiegowej w kotle węglowym pracującym w sieci ciepłowniczej z zastosowaniem logiki rozmytej, Materiały X Sympozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki" PPEE'2003, Wisła, 7-10.12.2003, ss. 31-35.
 3. Rodacki T., Kandyba A., Skoczkowski T.: Regulacja temperatury wody obiegowej w układzie kotła węglowego pracującego w sieci ciepłowniczej, Materiały X Sympozjum " Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki" PPEE'2003, Wisła, 7-10.12.2003, ss. 174-178.
 4. Rodacki T., Kandyba A.: Energoelektroniczne urządzenie do przyspawania kołków stalowych metodą łukową, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-4, Kościelisko, 23-27.06.2003, ss.107-115.
 5. Rodacki T., Kandyba A.: Zastosowanie modelowania komputerowego do projektowania zasilaczy odbiorników łukowych prądu stałego, Materiały Konferencji N-T "Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych", Kielce, 20-22.11.2002, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętorzyskiej, seria Elektryka, ss. 53-61.
 6. Kalus M., Kandyba A., Rodacki T., Skoczkowski T.: Regulacja prędkości obrotowej obcowzbudnego silnika prądu stałego, III Krajowa Konferencja Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 21-25.06.2004, str. 309 - 316.
 7. Rodacki T., Kandyba A.: Porównanie możliwości projektowania układów zasilania odbiorników łukowych za pomocą programów TCad i Matlab, Materiały II Konferencji Naukowej "Modelowanie i symulacja" 2000, Kościelisko, 24-28.06.2002, ss. 327-335.

 © 2002 - 2018 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: