Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 614540 gościem

Laboratorium Podstaw Telekomunikacji

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Sebastian Krosny

mgr inż. Sebastian Krosny

pokój: 222a
telefon: (032) 237-20-87
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1700 - 1900
mgr inż. Sebastian Krosny


Zainteresowania naukowe:

Analiza właściwości fizycznych materiałów nadprzewodzących HTS (High Temperature Superconducting). Zastosowanie nadprzewodników HTS w energoelektronice. Modelowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz zjawisk polowych w oparciu o metodę elementów skończonych MES. Analiza i modelowanie strat AC w nadprzewodnikach (ANSYS).

Projekty badawcze:
  1. Grant MNiSW: Przebadanie nadprzewodnikowego transformatora toroidalnego HTS pod względem technologii konstrukcji i materiałów w celu podwyższenia sprawności i gęstości mocy - wykonawca, okres realizacji od 03.2010.
  2. Projekt badawczy w ramach 6 PR UE: Development and field testing of a compact HTS hydro power generator with reduced investment costs, lowered environmental impacts and strongly improved performance to reduce the price per kWh - wykonawca. Okres realizacji: 07.2007-06.2009.
Publikacje:
  1. Krosny S., Grzesik B., Stepien M.: Theoretical simulation studies on pulse critical current measurements of composite superconducting wires using ANSYS, Superconductivity Centennial Conference, The Hague, The Netherlands, SCS-2011, 18-23.09.2011.
  2. Stepien M., Krosny S., Grzesik B.: Analysis of quench propagation using coupled electrical-thermal FEM model, Journal of Physics. Conference Series, Article no. 022036, vol. 234, part 2, 2010.
  3. Krosny S., Wozniak M., Hopkins S. C., Stepien M., Grzesik B., Glowacki B. A.: Modeling of transient state phenomena of composite superconducting conductors during pulse Ic(B) measurements, Journal of Physics. Conference Series, Article no. 022019, vol. 234, part 2, 2010.
  4. Stepien M., Krosny S., Grzesik B.: Analysis of quench propagation using coupled electrical-thermal FEM model, 9th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2009, Sept. 13-17, 2009, Dresden, Germany.
  5. Krosny S., Wozniak M., Hopkins S. C., Stepien M., Grzesik B., Glowacki B. A.: Modeling of transient state phenomena of composite superconducting conductors during pulse Ic(B) measurements, 9th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2009, Sept. 13-17, 2009, Dresden, Germany.
  6. Grzesik B., Stępień M., Krosny S.: FEM and laboratory tests of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2009, str. 166-169.
  7. Grzesik B., Stępień M., Krosny S.: FEM and laboratory tests  of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Proc. of the 6th International Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar Applications of Superconductivity AoS-9, June 24-27, 2008, Nałęczów, Poland, pp. 13-14.

 © 2002 - 2018 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: