Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 825991 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Krzysztof Krykowski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski

pokój: 230
telefon: (032) 237-10-43
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
plan zajęć: link
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski


Zainteresowania naukowe:

Energoelektronika, modelowanie i symulacja komputerowa układów energoelektronicznych i elektromechanicznych, sterowanie napędów z silnikami bezszczotkowymi.

Projekty badawcze:
 1. Projekt strukturalny: Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych - kierownik. Okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2013.
 2. Grant promotorski KBN: Analiza pracy i synteza układu sterowania silnika bezszczotkowego prądu stałego z komutatorem elektronicznym współpracującym z regulatorem podwyższającym typu BOOST. Przewidywany termin zakończenia: 2013.
 3. Grant NCN nr 5142/B/T02/2011/40: Energoelektroniczny sześciosilnikowy serwonapęd manipulatora równoległego bazującego na bezszczotkowych silnikach prądu stałego PM BLDC - wykonawca. Okres realizacji: 18.04.2011-30.06.2013.
 4. Grant KBN: Dwustrefowe sterowanie silnikiem prądu stałego z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym na drodze zmian struktury komutatora elektronicznego - kierownik projektu. Termin zakończenia: 31.08.2003r.
 5. Grant promotorski KBN: Synteza algorytmów pracy i struktur układu kierowania głosem pojazdu napędzanego dwusilnikowym napędem elektrycznym małej mocy - kierownik projektu.
 6. Grant promotorski KBN: Wpływ sposobu sterowania komutatorem elektronicznym na właściwości ruchowe silnika bezszczotkowego - kierownik projektu. Termin zakończenia: 2004 r.
 7. Grant promotorski KBN: Analiza wybranych struktur sterowania dwusilnikowego napędu z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego - kierownik projektu. Termin zakończenia: 2004 r.
Przyznane patenty:
 1. Krykowski K., Bodora A.: Patent. Polska, nr 200 313. Komutator elektroniczny do dwustrefowej pracy silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych, Int. Cl. H02P 6/08, Politechnika Śląska, Polska.
Zgłoszenia patentowe:
 1. Krykowski K., Bodora A.: Komutator elektroniczny umożliwiający dwustrefową pracę silnika bewzszczotkowego o magnesach trwałych Zgłoszenie patentowe nr P 358138, rok 2003. Udział własny 50 %.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D.: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC - III część monografii pt. Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 2015.
 2. Krykowski K.: Silniki PM BLDC - właściwości, sterowanie, aplikacje. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2015.
 3. Krykowski K.: Silnik PM BLDC w napędzie elektrycznym - analiza, właściwości, modelowanie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 4. Krykowski K., Bodora A., Hetmańczyk J., Biskup T., Sajkowski M., Domoracki A.: Control, modelling and application of permanent magnet Brushless DC motor drives - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.:Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 5. Krykowski K., Bodora A.: Zastosowanie wielokrotnych układów odniesienia do analizy, symulacji i syntezy napędów z silnikami bezszczotkowymi wzbudzanymi magnetoelektrycznie - monografia. Seria wydawnicza PAN: Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, Modelowanie i symulacja układów napędowych i energoelektronicznych, Lublin 2002.
 6. Krykowski K., Bodora A., Sajkowski M.: Sterowanie dwusilnikowym napędem wózków inwalidzkich - monografia. Seria wydawnicza PAN: Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, Lublin 1999.
 7. Krykowski K.: Energoelektronika, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  Wydanie I - Gliwice 1996.
  Wydanie II - Gliwice 1998.
  Wydanie III - Gliwice 2002.
  Wydanie III - Gliwice 2007.
Aktualnie pełnione funkcje na Wydziale i poza Wydziałem:
 1. Kierownik Wydziałowego Laboratorium Komputerowego.
 2. Wydziałowy Koordynator programu Sokrates i pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą.
 3. Członek Zarządu Komitetu Energoelektroniki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 4. Członek Sekcji Napędu i Energoelektroniki przy Komitecie Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.
 5. Członek Komitetu Naukowego i/lub Organizacyjnego ponad 10 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.
Doświadczenia zdobyte za granicą:
 1. Profesor kontraktowy na Wydziale Elektrotechniki w Wyższej Szkole Zawodowej Nadrenii-Palatynatu, filia w Trewirze (FH Rheinland/Pfalz, Abteilung Trier Fachbereich Elektrotechnik) w roku ak. 1994/5
 2. Staże naukowe na uczelniach niemieckich i w byłym ZSRR.
 3. Wykłady na zaproszenie i w ramach programu Socrates na uczelniach niemieckich.
Ważniejsze nagrody i odznaczenia:
 1. Zespołowa Nagroda Ministra II stopnia - trzykrotnie.
 2. Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej - wielokrotnie.
 3. Złoty krzyż zasługi.
 4. Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.
Ważniejsze osiągnięcia dydaktyczne:
 1. Wykłady na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej na studiach magisterskich i zawodowych, dziennych, wieczorowych zaocznych i podyplomowych dla kierunków "Elektrotechnika" oraz "Elektronika i Telekomunikacja".
 2. Wykłady na Wydziale Budowy Maszyn filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej na studiach magisterskich i zawodowych.
 3. Wykłady w Wyższej Szkole Zawodowej Nadrenii/Palatynatu w Trewirze (FH Rheinland/Pfalz, Abteilung Trier Fachbereich Elektrotechnik) - 1 rok pełny etat.
 4. Seminaria dyplomowe na studiach magisterskich i zawodowych.
 5. Prowadzenie prac dyplomowych na studiach magisterskich i zawodowych. Łączna ilość ukończonych prac magisterskich: 57, łączna ilość ukończonych prac inżynierskich: 116.
Publikacje:
 1. Kolano R., Kolano-Burian A., Krykowski K., Hetmańczyk J., Hreczka M., Polak M., Szynowski J.: New soft magnetic core for the stator of the high-speed PM BLDC motor, IEEE Transactions on Magnetics Vol. 52, Nr 6, June 2016.
 2. Hetmańczyk J., Krykowski K., Makieła D.: Wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 150-155.
 3. Piwowarczyk R., Krykowski K., Hetmańczyk J.: Komutacyjne tętnienia momentu silnika PM BLDC, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMINE 2016, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 111, 3/2016, Katowice 2016 s. 1-6.
 4. Hetmańczyk J., Sajkowski M., Stenzel T., Krykowski K.: Model bezszczotkowego silnika prądu stałego wykorzystany w analizie manipulatora równoległego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 4 (232), Gliwice 2014, s. 67-78.
 5. Sajkowski M., Krykowski K.: Control system design using rapid prototyping methods on an examples of voice controlled mobile robot and 6DOF parallel manipulator, XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2014, Pilsen, Czech Republic, s. 155-156.
 6. Krykowski K., Hetmańczyk J. Skoć A.: Wpływ wymiarów wirnika na wybrane właściwości wysokoobrotowego bezszczotkowego silnika prądu stałego, INiME Komel, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 101, 1/2014, Katowice 2014, s.43 - 48.
 7. Piwowarczyk R., Krykowski K., Hetmańczyk J.: Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 6/2014, s. 115-120.
 8. Hetmańczyk J. Gawleta Ł. Krykowski K.: Model komputerowy wielosilnikowego napędu manipulatora równoległego z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne nr 98, 1/2013, Wydawnictwo BOBRME Komel, s.159 - 162.
 9. Piwowarczyk R., Krykowski K., Hetmańczyk J.: Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 10. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Constant Current Models of Brushless DC Motor. Electrical, Control and Communication Engineering. Vol.3, 2013, s.19-24. ISSN 22559140.
 11. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D.: Impact of windings switching on torque-speed curves of PM BLDC motor, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Volume 32, issue 4, p. 1300-1314.
 12. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z.: Impact of windings switching on torque-speed curves of PM BLDC motor, XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2012 Dortmund and Essen 2012, pp. 87-88.
 13. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D., Gałuszkiewicz Z.: Ocena strat w wysokoobrotowym silniku PM BLDC, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne nr 96/3/2012, Katowice 2012, pp63-68.
 14. Krykowski K., Hetmańczyk J., Makieła D., Gałuszkiewicz Z.: Ocena strat w wysokoobrotowym silniku PM BLDC, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 96, Katowice 2012, p. 63-68.
 15. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R.: Computer analysis of high-speed PM BLDC motor properties, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Volume 30, issue 3, p. 941-956.
 16. Hetmańczyk J., Krykowski K., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R., Makieła D.: Porównanie właściwości wysokoobrotowego silnika PM BLDC ze stojanem bezżłobkowym i żłobkowanym, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne nr 90, Katowice 2011, p. 117-122.
 17. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Makieła D.: Straty w wysokoobrotowych silnikach PM BLDC, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie elektrycznym SENE 2011- Łódź 2011.
 18. Gałuszkiewicz Z, Krykowski K, Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Budowa i realizacja wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 2/2010.
 19. Krykowski K., Szymański Z.: Nowoczesne układy sterowania przenośników taśmowych typu Legmet z nadążnym napinaniem taśmy, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86 nr 2/2010.
 20. Krykowski K.: Silnik wysokoobrotowy prądu stałego wzbudzany magnetoelektrycznie, Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 3, rok 2010.
 21. Gałuszkiewicz, Z., Krykowski, K., Miksiewicz, R., Hetmańczyk, J.: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC, Przegląd elektrotechniczny, Vol. 86 No. 2/2010, pp. 160-163.
 22. Gałuszkiewicz, Z., Krykowski, K., Miksiewicz, R., Hetmańczyk, J.: Budowa i realizacja wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi, Wiadomości Elektrotechniczne, Vol. 78 No. 3/2010, pp. 42-45.
 23. Gałuszkiewicz Z., Krykowski K., Skoć A., Hetmańczyk J.: Rezonans mechaniczny w wysokoobrotowym silniku PM BLDC, Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 86/2010/123.
 24. Hetmańczyk J., Krykowski K., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R., Makieła D.: Wysokoobrotowy silnik wzbudzany magnesami trwałymi, Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 86/2010/129.
 25. Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R.: Computer analysis of high-speed PM BLDC motor properties, XXI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, June 29-July 2, Dortmund and Essen, Germany, EPNC 2010.
 26. Krykowski K., Miksiewicz R., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Makieła D.: Projekt i badania wysokoobrotowego silnika BLDC z rdzeniem amorficznym, XLVI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2010, Gliwice - Ustroń 21-24 czerwca 2010 r.
 27. Gałuszkiewicz Z, Krykowski K, Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie elektrycznym SENE 2009- Łódź 2009.
 28. Gałuszkiewicz Z, Krykowski K, Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Koncepcja budowy i realizacja wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi, Postępy w elektrotechnice stosowanej - PES-7, Kościelisko 2009.
 29. Domoracki A., Bodora A., Biskup T., Krykowski K.: Możliwość poprawy właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu stałego na drodze sterowania komutatorem elektronicznym Modelowanie i symulacja MiS-5, V Ogólnopolska konferencja naukowa, Kościelisko, 23-27 czerwca 2008 r. Wyd. Politechniki Warszawskiej.
 30. Antoniak J., Krykowski K., Szymański Z.: Badania przenośnika taśmowego typu Legmet N 1000 z nadążnym napinaniem taśmy, Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008”. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, nr 1798, z. 286.
 31. Krykowski K., Bodora A.: Efficiency and power losses in PM BLDC motor with variable bridge/half-bridge structure electronic commutator, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2008, Poznań, Poland, 1-3 September 2008.
 32. Krykowski K., Domoracki A.: Metoda wyznaczania charakterystyki mechanicznej silnika bezszczotkowego prądu stałego wzbudzanego magnetoelektrycznie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Elektryka, z. 203 (3), Gliwice 2007.
 33. Krykowski K., Piwowarczyk R., Radczuk C.: Poszerzenie zakresu prędkości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi (PM BLDC) przez zastosowanie przekształtnika podwyższającego BOOST, VIII Krajowa Konferencja „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym” SENE 2007, Łódź, listopad 2007.
 34. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Modele obwodowe silnika PM BLDC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Elektryka, Zeszyt 4 (204), Gliwice 2007.
 35. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Weryfikacja wybranych modeli obwodowych silnika PM BLDC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Elektryka, Zeszyt 4 (204), Gliwice 2007.
 36. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Struktury sterowania dwusilnikowych pojazdów elektrycznych, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 74, nr 11/2006.
 37. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Struktury sterowania napędem dwusilnikowego pojazdu elektrycznego Modelowanie i symulacja MiS-4, IV Ogólnopolska konferencja, Kościelisko, 19-23 czerwca 2006 r.
 38. Krykowski K., Domoracki A.: Silniki BLDC - klasyczne metody sterowania, Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMINE, Ustroń 2005, Katowice: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 72.
 39. Hetmańczyk J., Krykowski K.: Badania symulacyjne i laboratoryjne silnika PM BLDC wykorzystującego czujnik położenia wirnika w obwodzie regulacji prędkości, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 72, Katowice 2005.
 40. Krykowski K., Hetmańczyk J.: Wykorzystanie czujników położenia wirnika w obwodzie regulacji prędkości silnika PM BLDC, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 72, Katowice 2005.
 41. Krykowski K., Bodora A.: Properties of the Electronic Commutator Designed for Two Zone Operation of PM BLDC Motor Drive, IEEE ISIE 2005, June 20-23, 2005, Dubrovnik, Croatia.
 42. Krykowski K., Bodora A.: Variable Structure Bridge/Half-Bridge Electronic Commutator for PM BLDC Motor Supply, IEEE ISIE 2005, June 20-23, 2005, Dubrovnik, Croatia.
 43. Krykowski K., Bodora A.: Zweibereicharbeit eines PM BLDC Motors, 11 Symposium Maritime Elektrotechnik und Informationstechnik, Rostock, 3-4.06.2004.
 44. Hetmańczyk J., Łoskot P., Krykowski K.: Struktury sterowania pojazdu elektrycznego małej mocy, X Sympozjum PPEE'2003, Gliwice-Wisła, grudzień 2003.
 45. Krykowski K., Domoracki A., Hetmańczyk J.: Stanowisko do badań silników elektrycznych małej mocy, Konferencja nauko-techniczna Enel-Tech 2003, Gliwice, 9-10.10.2003.
 46. Hetmańczyk J., Domoracki A., Krykowski K.: 3,6 kW DC brushless motor control system-the influence of position sensor fault on motion properties, EDPE'03, Slovakia, 24-26.09.2003.
 47. Krykowski K., Hetmańczyk J., Bodora A.: Możliwości pracy dwustrefowej silników PM BLDC, X Sympozjum PPEE'2003, Gliwice-Wisła, grudzień 2003.
 48. Krykowski K., Domoracki A., Hetmańczyk J.: Wady czujnika położenia wirnika i ich wpływ na pracę silnika PM BLDC, VI Krajowa Konferencja "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym" SENE'2003, Łódź, listopad 2003.
 49. Krykowski K., Bodora A.: Dwustrefowa praca silników bezszczotkowych PM BLDC, VI Krajowa Konferencja "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym", SENE'2003, Łódź, listopad 2003.
 50. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: The position sensor imperfections and its influence on brushless DC motor motion properties, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.187, Gliwice 2003.
 51. Hetmańczyk J., Domoracki A., Krykowski K.: Nowoczesne stanowisko laboratoryjne do badań napędów z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, X Seminarium Techniczne Bobrem Komel. Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. Maszyny elektryczne. Zeszyty problemowe nr 66, Katowice, maj 2003.
 52. Domoracki A., Hetmańczyk J., Krykowski K.: Układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego o mocy 3.6 kW, XI Seminarium Techniczne BOBRME Komel. Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. Maszyny elektryczne. Zeszyty problemowe nr 64, Katowice, maj 2002.
 53. Krykowski K., Bodora A.: Zastosowanie wielokrotnych układów odniesienia do analizy, symulacji i syntezy napędów z silnikami bezszczotkowymi wzbudzanymi magnetoelektrycznie, Monografia, Seria wydawnicza PAN: Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki. Modelowanie i symulacja układów napędowych i energoelektronicznych, Lublin 2002.

 © 2002 - 2024 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: