Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 752140 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Andrzej Latko

dr inż. Andrzej Latko

pokój: 226b
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: poniedziałek, godz. 1230 - 1430
sobota, godz. 1500 - 1600
plan zajęć: link
dr inż. Andrzej Latko


Zainteresowania naukowe:

Układy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (elektrownie wiatrowe) i gazowych - generacja rozproszona. Przekształtniki energoelektroniczne. Mikroprocesorowe układy sterowania. Automatyzacja procesów przemysłowych, kompensacja mocy biernej w sieciach przemysłowych, filtracja wyższych harmonicznych, systemy monitorowania.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2016-2017 - praca naukowo-badawcza (Ensol sp. z o.o.) pt. Pomiary i analizy jakości energii elektrycznej na wyjściu w przyłączu do sieci elektroenergetycznej mikrofalowników i falownika stringowego PV - kierownik projektu.
 2. Od 1996 - stała współpraca z firmą JJA Progres z Bielska-Białej w zakresie systemów automatycznej kompensacji mocy biernej, filtrów wyższych harmonicznych oraz systemów monitorowania sieci przemysłowych.
 3. Współpraca przy opracowaniu i wdrożeniu systemu sterowania elektrowni wiatrowej.
Projekty badawcze:
 1. Grant KBN: Współpraca małego, gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym i siecią elektroenergetyczną z uwzględnieniem możliwości pracy na wydzielone odbiory elektryczne - projekt demonstracyjny. Okres realizacji: 2003 - 2006.
Inne osiągnięcia:
 1. Praca doktorska: Synteza mikroprocesorowego systemu sterowania elektrowni wiatrowej - obroniona z wyróżnieniem 28.05.2002.
Publikacje:
 1. Latko A.: Analiza pracy falownika czterogałęziowego z wybranymi rodzajami obciążeń nieliniowych, str. 21-24, Modelowanie i symulacja Mis-5, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kościelisko, 23-27 czerwca 2008.
 2. Hetmańczyk J., Latko A., Biskup T.: Diagnostyka przekształtnika napędu wentylatora, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007, str. 201-204.
 3. Hetmańczyk J., Latko A., Biskup T.: Diagnostyka przekształtnika napędu wentylatora z wykorzystaniem karty pomiarowej KPCI-3104, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ELEKTRYKA, nr 204, Gliwice 2007, str. 7-16.
 4. Kandyba A., Latko A., Machniewski J.: Analiza możliwości oszczędności paliwa dla agregatu prądotwórczego przy pracy wyspowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ELEKTRYKA, nr 204, Gliwice 2007, str. 61-68.
 5. Kandyba A., Latko A., Machniewski A.: Analiza użytkowania basenu podczas zamierzonej pracy wyspowej agregatu kogeneracyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ELEKTRYKA, nr 204, Gliwice 2007, str. 69-78.
 6. Latko A., Kandyba A.: Analiza wpływu zmian napięcia wejściowego DC na parametry napięcia wyjściowego w falowniku czterogałęziowym, ELEKTRONIKA nr 1/2007, str. 15-19.
 7. Latko A.: Wpływ małego lokalnego źródła na sieć nN - praca równoległa, Materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko, 18-22.06.2007, str. 177-180.
 8. Latko A.: Wpływ małego lokalnego źródła na sieć nN - praca równoległa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ELEKTRYKA, nr 204, Gliwice 2007, str. 109-120.
 9. Latko A., Kandyba A.: Analiza wpływu zmian napięcia wejściowego dc na parametry napięcia wyjściowego w falowniku czterogałęziowym, str. TI 137-144, Materiały konferencyjne Modelowanie i Symulacja Mis-4, Kościelisko, 19-23.06.2006.
 10. Kandyba A., Latko A., Machniewski J.: Analiza możliwości redukcji zużycia paliwa dla agregatu prądotwórczego pracującego samotnie, str. TII 19-26, Materiały konferencyjne Modelowanie i Symulacja Mis-4, Kościelisko, 19-23.06.2006.
 11. Latko A., Kalina J., Skorek J.: Współpraca małego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym, Referat na posiedzeniu Komisji Energetyki PAN 2.12.2005, Prace Komisji Naukowych PAN, Zeszyt nr 30 Seminarium PAN, Katowice 2006, str. 81-83.
 12. Latko A., Kandyba A., Kalina J.: Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii elektrycznej - dobór źródła zasilania, str. 45-52, Konferencja Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-5, Kościelisko, 20-24 czerwca 2005.
 13. Latko A., Kandyba A., Kalina J.: Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii elektrycznej - prezentacja obiektu, str. 37-44, Konferencja Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-5, Kościelisko 20-24 czerwca 2005.
 14. Latko A.: Badania symulacyjne przekształtnika DC/DC typu BOOST w systemie fotowoltaicznym, ss. 83-139, Konferencja Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki. XI Sympozjum PPEE’2005 - Wisła, 2-5 kwietnia 2005.
 15. Latko A., Kandyba A., Kalina J.: Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii dla kompleksu budynków cz.1, str. 69-76, Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej nr 198, 2005.
 16. Latko A., Kandyba A., Kalina J.: Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii dla kompleksu budynków cz.2, str. 77-84, Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej nr 198, 2005.
 17. Kalina J., Skorek J., Latko A.: Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii elektrycznej dla kompleksu budynków - wyniki projektowania wstępnego, Materiały Międzynarodowej III Konferencji Naukowo-Technicznej „Energetyka Gazowa”, str. 289-318, Szczyrk, 19-21.04.2005.
 18. Latko A.: Układy generacji energii w elektrowniach opartych o źródła odnawialne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Seminarium szkoleniowe, Elektrycy na nowych rynkach usług infrastrukturalnych, Gliwice, 13.10.2004, str. 1-10.
 19. Latko A., Rodacki T.: Symulacja pracy falownika sprzęgającego agregat kogeneracyjny z siecią odbiorczą, Konferencja Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 21-25.06.2004, str. 527-534.
 20. Kalina J., Latko A., Rodacki T., Skorek J.: Współpraca małego gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym i siecią elektroenergetyczną, z uwzględnieniem możliwości pracy na wydzielone odbiory elektryczne, Projekt demonstracyjny, Gospodarka paliwami i energią, 5'2004, str. 8-12.
 21. Kalina J., Skorek J., Rodacki T., Latko A.: Projekt demonstracyjny małego, gazowego źródła kogeneracyjnego, Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, 5'2004, str.21-25.
 22. Latko A., Rodacki T.: Współpraca elektrowni wiatrowych z siecią elektroenergetyczną, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, 2003.
 23. Rodacki T., Latko A.: Współpraca elektrowni wiatrowych z siecią elektroenergetyczną, Konferencja Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko, 23-27.06.2003.
 24. Rodacki T., Latko A.: Modelowanie układu sterowania mocy w elektrowni wiatrowej, Przegląd Elektrotechniczny 2'2003.
 25. Rodacki T., Latko A., Wylężek W.: Zastosowania energoelektroniki w systemach fotowoltaicznych, Konferencja Energoelektronika - Technologia, Gliwice, 9-10.10.2003.
 26. Rodacki T., Latko A., Wylężek W.: Przekształtniki energoelektroniczne stosowane w elektrowniach wiatrowych, Konferencja Energoelektronika - Technologia, Gliwice, 9-10.10.2003.
 27. Rodacki T., Latko A.: Autonomiczne źródła elektryczne, Seminarium Elektroenergetyka w Procesie Przemian. Zarządzanie Ryzykiem Nowych Trendów. Organizator: Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu. Pod patronatem: Sekcji Systemów Elektroenergetyki, Komitetu Elektrotechniki, Polskiej Akademii Nauk. Wrocław, 4.04.2003.
 28. Rodacki T., Latko A., Wylężek W.: Systemy fotowoltaiczne - alternatywne źródła rozproszone, Seminarium Elektroenergetyka w procesie przemian, Gliwice, 17.10.2002.
 29. Latko A., Sodzawiczny G.: Współpraca źródeł rozproszonych małej mocy z siecią elektroeneregetyczną, Seminarium Elektroenergetyka w procesie przemian, Gliwice, 17.10.2002.
 30. Rodacki T., Latko A.: Modelowanie układu sterowania mocy w elektrowni i wiatrowej, Materiały II Konferencji Naukowej Modelowanie i symulacja 2002, Kościelisko, 24-28.06.2002.
 31. Latko A., Matthai J.: Analiza warunków wiatrowych dla potrzeb energetycznych, Konferencja Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja, Gdańsk, 21-22.3.2002.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: