Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745632 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Jarosław Michalak

dr inż. Jarosław Michalak

pokój: 229
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
plan zajęć: link
dr inż. Jarosław Michalak


Zainteresowania naukowe:

Sterowanie układami poprawy jakości energii: przekształtniki skompensowane - bezpośrednie sterowanie mocy - DPC (Direct Power Control), filtry aktywne mocy - APF (Active Power Filter), kondycjonery mocy - PCS (Power Conditioning Systems) z zasobnikiem energii w postaci cewki nadprzewodzącej - SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage).

Sterowanie silników indukcyjnych klatkowych - sterowanie wektorowe i bezpośrednie sterowanie momentu (SFOC i RFOC - Stator or Rotor Flux Oriented Control, DTC - Direct Torque Control).

Współpraca z przemysłem:
 1. 2015 - praca naukowo-badawcza (Anew Institute sp. z o.o) pt.: Opracowanie koncepcji sterowania przekształtnika przeznaczonego do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu.
 2. 2014 - praca naukowo-badawcza (ABB sp. z o.o.) pt. Koncepcja modularnego systemu przekształtników DC-AC z izolacją galwaniczną do zasilania 3-fazowych napędów z maszyną indukcyjną - główny wykonawca.
 3. 2013 - praca naukowo-badawcza (ABB sp. z o.o.) pt. Analiza wybranych rozwiązań i projekt modułowego wielowyjściowego przekształtnika DC-DC z izolacją transformatorową zasilanego z sieci bipolarnej DC - wykonawca.
 4. 2013 - praca naukowo-badawcza (Schaffner EMV AG) pt. Development of simulation models of electrical drives being supplied from the line via input LLC filters and the analysis of causes of dc-link voltage oscillations - kierownik pracy.
 5. 2011-2012 - praca naukowo-badawcza (KES S.A.) pt.: Analiza rozwiązań i projekt wielopoziomowego przekształtnika na napięcie 3,3 kV z opcjonalnym oddawaniem energii do sieci - główny wykonawca. Kierownik pracy: dr inż. Marcin Zygmanowski.
 6. 2011 - praca naukowo-badawcza (ENEL-PC sp. z o.o.) pt.: Opracowanie sterowania przekształtnika przeznaczonego do małych elektrowni wodnych z generatorem PMSM - kierownik.
 7. 2007 - licencja na oprogramowanie (ENEL sp. z o. o.) pt.: Program sterujący przeznaczony do układu sterowania hamowni indukcyjnej o mocy 50-300 kW i napięciu 400-1000 V pracującej ze zwrotem energii do sieci.
 8. 2005 - praca badawcza (ENEL sp. z o. o .) pt.: Przystosowanie sterownika TMS-3 do sterowania układu przekształcania energii w systemie AC-DC-AC.
Projekty badawcze:
 1. Projekt NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój: Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej - wykonawca. Okres realizacji: 03.2018 - 03.2021.
 2. Projekt REWIPROMEN, finansowany przez NCBiR w ramach programu GEKON: Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych - wykonawca. Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2016.
 3. Projekt ePEDlab, dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG, w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni: Zwiększenie atrakcyjności nauczania napędu elektrycznego poprzez uruchomienie platformy zdalnej edukacji i rozbudowę bazy laboratoryjnej - wykonawca. Okres realizacji: 5.03.2014 - 3.03.2016.
 4. Grant MNiSW: Projekt, wykonanie i badanie laboratoryjne wielopoziomowego asymetrycznego przekształtnika hybrydowego - wykonawca. Okres realizacji: 03.2010-02.2012.
 5. Grant MNiSW: Wielopoziomowy kondycjoner energii z superkondensatorami - analiza właściwości i badania eksperymentalne - wykonawca. Termin realizacji: 05.2006 - 04.2008.
 6. Grant KBN: Bezpośrednie sterowanie momentu maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej - wykonawca. Okres realizacji: 19.03.2004 - 18.09.2005.
 7. Grant KBN: Analiza i badania eksperymentalne skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody DTC/DPC - główny wykonawca. Okres realizacji: 28.04.2003 - 27.11.2004.
 8. Projekt badawczy w ramach 5 PR UE: Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality - wykonawca. Okres realizacji: 12.2002 - 05.2005.
 9. Grant KBN: Analiza porównawcza wybranych metod sterowania częstotliwościowego prędkością obrotową silników indukcyjnych klatkowych - kierownik projektu. Okres realizacji: 1.08.2001-31.07.2002.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Grzesik B., Biskup T., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES Design, Simulation and Experimental Results - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.: Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Inne osiągnięcia:
 1. Praca doktorska: Analiza sterowania kondycjonera mocy z cewką nadprzewodzącą - obroniona z wyróżnieniem 29.06.2007 r.
 2. Wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej SENE 2001 za referat pt. Poprawa własności napędu z silnikiem asynchronicznym klatkowym w dyskretnej realizacji metody DTC, Łódź, 14-16.11.2001.
Publikacje:
 1. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M.: Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST, Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2018, s. 120-125.
 2. Zygmanowski M., Michalak J., Popczyk J.: Koncepcja interfejsu energoelektronicznego dla mikroinstalacji prosumenckiej, Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka i in. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016, s. 244-254.
 3. Zygmanowski M., Michalak J.: Praca przekształtnika sieciowego AC-DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka i in. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016, s. 232-243.
 4. Zygmanowski M., Michalak J., Biskup T., Kołodziej H.: Power loss evaluation for medium voltage drive system based on back-to-back three-level NPC converter integrated with induction machine, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 2016, s. 1-10.
 5. Jarek G., Jeleń M., Michalak J., Zygmanowski M.: Sterowanie przekształtnikiem AC/DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 139-145.
 6. Biskup T., Kołodziej H., Paluszczak D., Sontowski J., Michalak J., Zygmanowski M., Kwaśniewski K., Przybyłka J.: Zintegrowany napęd przekształtnikowy na napięcie 3,3 kV, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 169-176.
 7. Zygmanowski M., Michalak J., Biskup T., Kołodziej H.: Straty mocy w trójpoziomowym przekształtniku AC/DC/AC o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2016, s. 63-70.
 8. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 48/2016, s. 23-28.
 9. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M., Jarek G., Popczyk J.: Selection of 5 kW converter leg for power electronic system for residential buildings, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 2016, s. 1-10.
 10. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Wspomaganie procesu nauczania napędu elektrycznego z wykorzystaniem wirtualnej platformy ePEDlab, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2016, s. 162-166.
 11. Pamuła W., Baron G., Szady B., Michalak J., Sajkowski M., Stenzel T.: Wykorzystanie układów FPGA i procesorów sygnałowych do przetwarzania w czasie rzeczywistym obrazów wysokiej rozdzielczości, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 161-166.
 12. Zygmanowski M., Michalak J.: Straty mocy w jednofazowym przekształtniku DC/AC o mocy 5 kW, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 145-149.
 13. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Konferencja eTEEe-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 11.04.2016, Kraków, str.1-6.
 14. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Wirtualna platforma do nauczania napędu elektrycznego ePEDlab, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 109-114.
 15. Jarek G., Jeleń M., Michalak J., Zygmanowski M.: Sterowanie przekształtnikiem AC/DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 139-145.
 16. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Modele symulacyjne w ePEDlab - wirtualnej platformie wspomagającej nauczanie napędu elektrycznego, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2016, s. 98-103.
 17. Biskup T., Kołodziej H., Paluszczak D., Sontowski J., Michalak J., Zygmanowski M.: Przekształtnik 3-poziomowy NPC 3,3 kV do integracji z silnikiem klatkowym, INiME Komel, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 106, 2/2015, Katowice 2015, str. 163-169.
 18. Michalak J., Zygmanowski M.: Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.232, Gliwice 2014.
 19. Michalak J., Zygmanowski M., Biskup T., Kołodziej H.: Model przekształtnika trójpoziomowego npc umożliwiającego zwrot energii do sieci zasilającej, Logistyka 6/2014, s. 7390-7399.
 20. Michalak J., Jeleń M., Jarek G.: Skompensowany przekształtnik AC/DC symulujący pracę baterii akumulatorów, Prace Naukowe Pol. Śl. Elektryka, z. 232 (2014), s.17-29.
 21. Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w dydaktyce napędu elektrycznego, Logistyka 6/2014, s. 4846-4853.
 22. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Przystosowanie trójfazowego przemiennika częstotliwości do zasilania silnika prądu stałego z sieci AC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej 1/2012, Gliwice 2012, str. 57-64.
 23. Zygmanowski M., Grzesik. B., Michalak J.: Properties of power conditioning system with five-level cascaded converter and supercapacitor energy storage, Bulletin of the Polish Academy of Science, Technical Sciences. Vol 4. 2011.
 24. Zygmanowski M., Grzesik B., Michalak J.: Power conditioning system with cascaded H-bridge multilevel converter- DC-link voltage balancing method. Materiały konferencji EPE 2011, Birmingham, Wielka Brytania, 30.08-1.09 2011.
 25. Zygmanowski M., Michalak J.: Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy - badania symulacyjne, Materiały konferencyjne Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko, 21-25 czerwca 2010.
 26. Zygmanowski M., Grzesik B., Michalak J.: Układ pomiarowy i modulatory kondycjonera energii z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.210, Gliwice 2009.
 27. Gardecki A., Jeleń M., Michalak J.: Porównanie czasu obliczeń wybranych metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych na przykładzie obliczeń obserwatora prędkości kątowej, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6, Kościelisko, 18-22 czerwca 2007.
 28. Biskup T., Michalak J. : Modulacja wektorowa w mikrokontrolerze sygnałowym TMS 320F2812, Przegląd Elektrotechniczny nr 11/2006, str. 18-22.
 29. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stępień M., Zygmanowski M.: Porównanie SMES i SCES bazujących na kondycjonerze energii, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 141-154.
 30. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stępień M., Zygmanowski M.: Analiza łącznika tyrystorowego w kondycjonerze energii z cewką nadprzewodząca, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 119-128.
 31. Michalak J., Jeleń M.: Badania symulacyjne i eksperymentalne skompensowanego przemiennika częstotliwości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006.
 32. Zygmanowski M., Biskup T., Maj W., Michalak J.: Sterowanie mikroprocesorowe falownika 3-poziomowego z diodami poziomującymi - idea i realizacja, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 33. Michalak J., Jeleń M.: Skompensowany przekształtnik częstotliwości - realizacja praktyczna z wykorzystaniem karty DS1104, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 34. Jeleń M., Michalak J.: Porównanie wybranych algorytmów sterowania w metodzie DTC z modulatorem wektorowym, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 35. Grzesik B., Michalak J.: Improved Physical Model of Superconducting Coil, 13th International Symposium on Power Electronics - Ee 2005, Novi Sad, Serbia&Montenegro, November 2nd-4th, 2005.
 36. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stepień M., Zygmanowski M.: Analysis of Thiristor Switch in Power Conditioning System with SMES, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 37. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stepień M., Zygmanowski M.: Comparison of SMES and ScES Based Power Conditioning Systems, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 38. Biskup T., Grzesik B., Michalak J.: Symulacja w czasie rzeczywistym układu kondycjonera mocy z wykorzystaniem karty dSPACE 1104, Elektronika nr 1/2005.
 39. Grzesik B., Biskup T., Buhrer C., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Comparison of Voltage and Current AC-DC Inverters Working in SMES Based PCS, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 40. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Analysis of Inductance and Magnetic Field Distribution in the Superconducting Coil Assigned for Energy Storage Applications, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 41. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Control System of Power Conditioning System with Superconducting Magnetic Energy Storage in Different Operation Conditions, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 42. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Physical Model of Superconducting Coil in Real Experiment, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 43. Zygmanowski M., Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S.: Straty mocy w zaworach pięciopoziomowego falownika z diodami poziomującymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 131-142.
 44. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES - A Way to Provide High Power Quality, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 29-38.
 45. Jeleń M., Gierlotka K., Michalak J.: Zastosowanie metody DTC z modulatorem wektorowym do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004.
 46. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Multilevel Converter for Power Conditioning System with SMES, Przegląd Elektrotechniczny 6'2004, str. 609-614.
 47. Jeleń M., Michalak J.: Skompensowany przekształtnik częstotliwości DPC/DTC - badania symulacyjne, III Konferencja MiS-3, Kościelisko 2004.
 48. Biskup T., Grzesik B., Michalak J.: Symulacja w czasie rzeczywistym układu kondycjonera mocy z wykorzystaniem karty dSPACE 1104, materiały konferencji Modelowanie i Symulacja MiS 2004, Kościelisko, 21-25.06.2004 r.
 49. Michalak J.: Porównanie wybranych układów sterowania częstotliwościowego silnikiem indukcyjnym klatkowym, 23 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, 13-14 maja 2002.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: