Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 752140 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Szymon Pasko

dr inż. Szymon Pasko

pokój: 27
telefon: (032) 237-19-77
e-mail:
konsultacje:
dr inż. Szymon Pasko


Zainteresowania naukowe:

 • problematyka jakości energii elektrycznej: przyczyny obniżania jakości energii, skutki, układy oraz sposoby prowadzące do poprawy jakości energii elektrycznej,
 • procedury prowadzące do oznaczenia znakiem CE urządzeń elektrycznych oraz problematyka normalizacji,
 • kompatybilność elektromagnetyczna, w szczególności zagadnienia związane z pomiarem zaburzeń przewodzonych,
 • analiza konstrukcji filtrów przeciwzakłóceniowych EMI, wpływ parametrów pasożytniczych na tłumienność wtrąceniową filtrów,
 • wysokoczęstotliwościowe modelowanie elementów energoelektorniczych.

Projekty badawcze:
 1. Grant MNiSW: Projekt, wykonanie i badanie laboratoryjne wielopoziomowego asymetrycznego przekształtnika hybrydowego - wykonawca. Termin realizacji: 03.2010-02.2012.
 2. Projekt badawczy w ramach 6 PR UE: Development and field testing of a compact HTS hydro power generator with reduced investment costs, lowered environmental impacts and strongly improved performance to reduce the price per kWh - wykonawca. Okres realizacji 07.2007 - 06.2009.
 3. Grant MNiSW: Wielopoziomowy kondycjoner energii z superkondensatorami - analiza właściwości i badania eksperymentalne - wykonawca. Termin realizacji: 05.2006 - 04.2008.
 4. Projekt badawczy w ramach 5 PR UE: Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality - wykonawca. Okres realizacji: 12.2002 - 05.2005.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Grzesik B., Biskup T., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES Design, Simulation and Experimental Results - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.: Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Doświadczenia zdobyte za granicą:
 1. Japonia, EXPO 2005, prezentacja Politechniki Śląskiej, prezentacja osiągnięć naukowych Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na światowej wystawie EXPO 2005, Archi, 06.2005.
 2. Holandia, KEMA b.v., Arnhem, krótkoterminowy staż związany z V programem ramowym projekt CRAFT HIPOLITY, 01.2004.
 3. Republika Czeska, University of West Bohemia, stypendium w ramach programu CEEPUS, Pilzno, 06-07.2004.
 4. Grecja, Arisotle University of Thessaloniki, Semestr dyplomowy w ramach programu Socrates Erasmus. 03-07.2002.
 5. Udział w międzynarodowych konferencjach.
Inne osiągnięcia:
 1. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2012 - za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Analiza wpływu konstrukcji na właściwości filtrów zaburzeń przewodzonych przekształtników energoelektronicznych.
 2. Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe w 2012 r.
 3. Nagroda główna w IX edycji konkursu ABB na najlepszą prace doktorską, edycja 2011/2012.
 4. Nagroda główna w kategorii najlepsza praca doktorska w konkursie organizowanym przez ENEA S.A, edycja 2011.
 5. Zespołowa nagroda II stopnia J.M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe w 2011 r.
 6. Wyróżnienie Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej za pracę doktorską pt.: Analiza wpływu konstrukcji na właściwości filtrów zaburzeń przewodzonych przekształtników energoelektronicznych, promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, Prof. Pol. Śl., 2011.
 7. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe - realizacja projektu 5. Programu Ramowego UE pt. Innovative New High Temperature Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) System for High Efficient Power Quality, 2006.
Publikacje:
 1. Pasko S.: Wpływ temperatury na właściwości dławików sprzężonych, XXXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC SPETO 2012, Ustroń, 23-26 05. 2012.
 2. Pasko S., Grzesik B.: Analityczne wyznaczanie tłumienności wtrąceniowej filtrów Przeciwzakłóceniowych, Przegląd Elektrotechniczny nr 3a/2012.
 3. Pasko. S., Zygmanowski M.: Przekształtnik do poprawy współczynnika mocy jako źródło zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Katowice 2/2012, str. 39-43.
 4. Pasko S., Grzesik B.: High Frequency model of EMI filter, 16th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2011, 26th-28th October 2011, Novi Sad, Serbia.
 5. Pasko S., Beck F., Grzesik B.: Property comparisons of TIGHTpak toroidal and double layer common choke, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 9-13.
 6. Pasko S., Beck F., Grzesik B.: Parameters calculation of coupled coils equivalent circuit of EMI filter, Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2009.
 7. Pasko S., Grzesik B., Beck F.: Attenuation of nanocrystalline and ferrite common mode chokes for EMI filters, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 8. Grzesik B., Jeż R., Pasko S.: On the influence of EMC-coil design on its broadband impedance characteristic, Electronics 2007, vol. 11, nr 1/2, s. 89-93.
 9. Pasko S., Grzesik B., Jez R.: Wpływ konstrukcji cewek na charakterystyki sieci sztucznej (LISN), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 204, Gliwice 2007, str. 131-143.
 10. Grzesik B., Jez R., Pasko S.: On the influence of EMC-coil design on its broadband impedance characteristic, 14th International Symposium on Power Electronics, Ee2007, 7-9.11.2007, Novi Sad, Serbia.
 11. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stępień M., Zygmanowski M.: Porównanie SMES i SCES bazujących na kondycjonerze energii, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 141-154.
 12. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stępień M., Zygmanowski M.: Analiza łącznika tyrystorowego w kondycjonerze energii z cewką nadprzewodząca, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 119-128.
 13. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stepień M., Zygmanowski M.: Analysis of Thiristor Switch in Power Conditioning System with SMES, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 14. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stepień M., Zygmanowski M.: Comparison of SMES and ScES Based Power Conditioning Systems, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 15. Pasko S.: Procedura nadawania oznaczenia CE na przykładzie kondycjonera mocy, JUEE, tom 10, zeszyt 1/2, 2004, s.97-102.
 16. Zygmanowski M., Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S.: Straty mocy w zaworach pięciopoziomowego falownika z diodami poziomującymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 131-142.
 17. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES - A Way to Provide High Power Quality, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 29-38.
 18. Grzesik B., Biskup T., Buhrer C., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Comparison of Voltage and Current AC-DC Inverters Working in SMES Based PCS, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 19. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Analysis of Inductance and Magnetic Field Distribution in the Superconducting Coil Assigned for Energy Storage Applications, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 20. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Control System of Power Conditioning System with Superconducting Magnetic Energy Storage in Different Operation Conditions, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 21. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Physical Model of Superconducting Coil in Real Experiment, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 22. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Multilevel Converter for Power Conditioning System with SMES, Przegląd Elektrotechniczny 6'2004, str. 609-614.
 23. Topór-Kamiński L., Pasko Sz.: Symulacyjna ocena sprawności energetycznej wzmacniacza mocy klasy G, ZKwE'2003, Poznań, 7-9.04.2003.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: