Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 768851 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Mariusz Stępień

dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ

pokój: 228A
telefon: (032) 237-26-91
e-mail:
konsultacje: poniedziałek, godz. 1130 - 1300
sobota, godz. 1015 - 1045, zjazdy Gliwice
plan zajęć: link
dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ


Zainteresowania naukowe:

Modelowanie polowe zjawisk fizycznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych (HTS). Zastosowania przemysłowe, energetyczne i elektroniczne nadprzewodnictwa HTS. Właściwości i zastosowania transformatorów mocy wielkiej częstotliwości. Właściwości i zastosowania nowych materiałów magnetycznych w elektronice przemysłowej. Modelowanie polowe metodą elementów skończonych (MES - ANSYS) elementów i układów energoelektronicznych. Modelowanie pól sprzężonych elektromagnetycznych, cieplno-przepływowych i mechanicznych.
Praca doktorska: Analiza właściwości oraz optymalizacja konstrukcji transformatora energoelektronicznego z uzwojeniami koncentrycznymi silnie sprzężonymi, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 21.03.2006 r., promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.
Habilitacja: Analiza i optymalizacja złożonych torów prądowych w układach przekształcania energii elektrycznej. Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego z 9 lipca 2019 r.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2018-2019 - staż przemysłowy (Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej ASPA Sp. z o. o.) jako kierownik B+R projektu Cyber Micro Weld - wysokowydajny system wieloelementowego spajania w oparciu o cyfrowy proces sterowania mikrocyklami impulsów prądowych i trójstopniowy system kontroli spoiny.
 2. 2014 - praca naukowo-badawcza (Enel-PC Sp. z o. o.) pt. Budowa modeli symulacyjnych przekształtnika zintegrowanego z silnikiem - kierownik pracy.
 3. 2014 - praca naukowo-badawcza (SGS Polska Sp. z o. o.) pt. Weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących wanny Pieca Elektrycznego realizowanego w ramach Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi "Głogów" - wykonawca.
 4. 2013 - praca badawcza (Instytut Metali Nieżelaznych) pt. Przebadanie właściwości elektrycznych i magnetycznych drutów kompozytowych CuNb.
 5. 2011-2012 - praca naukowo-badawcza (CIM-mes Projekt Sp. z o. o.) pt. Opracowanie i wykonanie prototypowego układu grzania indukcyjnego cylindra wtryskarki - wykonawca.
 6. 2011 - praca badawcza (Hitin Sp. z o. o.) pt. Analiza wzbudnika do nagrzewania indukcyjnego brązu.
 7. 2007 - praca badawcza (Instytut Spawalnictwa) pt. Opracowanie modelu MES-3D rozkładu temperatury w próbach stosowanych w badaniach przemian strukturalnych w stalach w warunkach symulowanych cykli cieplnych spawania.
Projekty badawcze:
 1. Grant NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych: Opracowanie innowacyjnej wysokosprawnej zgrzewarki kompaktowej o podwyższonej częstotliwości - wykonawca, okres realizacji 2015-2017.
 2. Grant NCN: Modelowanie polowe MES w analizie quenchu i strat mocy w strukturach nadprzewodnikowych - kierownik grantu, okres realizacji 2012-2015.
 3. Grant MNiSW: Przebadanie nadprzewodnikowego transformatora toroidalnego HTS pod względem technologii konstrukcji i materiałów w celu podwyższenia sprawności i gęstości mocy - kierownik grantu, okres realizacji: 03.2010 - 09.2012.
 4. Projekt badawczy rozwojowy: Opracowanie metody wykonania odlewów z żeliwa szarego o jednorodnym kształcie i rozłożeniu grafitu - wykonawca. Okres realizacji: 07.2008-12.2009.
 5. Projekt badawczy specjalny: Wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca realizowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pt. Polskie Sztuczne Serce - wykonawca. Okres realizacji: od 09.2008 do 12.2010 r.
 6. Projekt badawczy w ramach 6 PR UE: Development and field testing of a compact HTS hydro power generator with reduced investment costs, lowered environmental impacts and strongly improved performance to reduce the price per kWh - wykonawca. Okres realizacji: 07.2007-06.2009.
 7. Projekt badawczy w ramach funduszy strukturalnych UE: Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym - wykonawca. Okres realizacji: 06.2006-12.2007.
 8. Grant MEiN: Badania symulacyjno - eksperymentalne transformatora nadprzewodnikowego HTS do niskoczęstotliwościowych zastosowań energoelektronicznych - kierownik projektu. Okres realizacji: 06-12-2005 - 05-06-2007.
 9. Grant KBN: Projekt, opracowanie technologii, wykonanie oraz badania symulacyjno laboratoryjne nowej konstrukcji transformatora koncentrycznego wysokiej częstotliwości - główny wykonawca. Okres realizacji: 07.11.2003 - 07.02.2005.
 10. Projekt badawczy w ramach 5 PR UE: Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality - wykonawca. Okres realizacji: 12.2002 - 05.2005.
 11. Grant KBN: Przebadanie właściwości współosiowej konstrukcji rozłożonej transformatora energoelektronicznego wysokiej częstotliwości - kierownik grantu. Okres realizacji: 01.09.2001 - 31.07.2002.
Projekty dydaktyczne:
 1. Projekt międzynarodowy Erasmus+ KA2 (Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej) READY2AID pt. Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia - lider projektu, okres realizacji od 2018.
 2. Projekt międzynarodowy Erasmus+ KA2 (Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży) VR4INCLUSION pt. Social and Physical Inclusion of Paraplegic Youth by Using Virtual Reality - kierownik projektu, okres realizacji od 2018.
 3. Projekt międzynarodowy Erasmus+ KA2 (Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej) EDUTECH pt. Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny - lider projektu, okres realizacji od 2017.
 4. Projekt dydaktyczny CEEPUS pt. Systemy energetyczne i teleinformatyczne dla inteligentnego budynku w przestrzeni Miejskiej typu Smart - kierownik projektu, okres realizacji: 2017.
 5. Projekt międzynarodowy Erasmus+ KA2 (Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży): Academy of International Techno Entrepreneurship - kierownik projektu, okres realizacji: 2015-2017.
Przyznane patenty:
 1. Mikno Z., Grzesik B., Stępień M.: Transformator modułowy energoelektroniczny, zwłaszcza do układów zasilania zgrzewarek rezystancyjnych, Patent nr PL230519 wg zgłoszenia patentowego nr PL419015 z dnia 06.10.2016 r., data opublikowania 30.11.2018 r.
 2. Mikno Z., Pietras A., Grzesik B., Stępień M.: Sposób zgrzewania rezystancyjnego garbowego w konfiguracji na krzyż zwłaszcza prętów aluminiowych, Patent nr PL228089 wg zgłoszenia patentowego nr PL412615 z dnia 08.06.2015 r., data opublikowania 28.02.2018 r.
 3. Mikno Z., Grzesik B., Stępień M., Czylok K.: Sposób sterowania zgrzewarką z serwomechanicznym dociskiem i urządzenie do stosowania tego sposobu, Patent nr PL226755 wg zgłoszenia patentowego nr PL412614 z dnia 08.06.2015., data opublikowania 29.09.2017 r.
 4. Grzesik B., Mikno Z., Stępień M.: Kaskada elektromagnetyczna, zwłaszcza do zgrzewarek rezystancyjnych, Patent nr PL222475 wg zgłoszenia patentowego nr PL406332 z dnia 02.12.2013 r., data opublikowania 08.06.2015 r.
 5. Mikno Z., Grzesik B., Stępień M., Piątek M., Oborski W.: Zgrzewarka inwertorowa, zwłaszcza do zgrzewania punktowego, Patent nr PL222764 wg zgłoszenia patentowego nr PL406887 z dnia 16.01.2014 r., data opublikowania 03.08.2015 r.
 6. Grzesik B., Brandt J., Kaczmarczyk Z., Stępień M., Cieśla T., Szczurek Z.: Układ stabilizacji napięcia wewnętrznego zwłaszcza do zasilania całkowicie wszczepialnego sztucznego serca, Patent nr PL218650 wg zgłoszenia patentowego nr PL395966 z dnia 16.08.2011 r., data opublikowania: 18.02.2013 r.
 7. Brandt J., Michnik A., Szczurek Z., Świda K., Grzesik B., Kaczmarczyk Z., Stępień M: Sposób przezskórnej transmisji informacji i układ przezskórnej transmisji informacji, Patent nr PL216829 wg zgłoszenia patentowego nr PL396673 z dnia 17.10.2011 r., data opublikowania 29.04.2013 r.
 8. Mikno Z., Grzesik B., Stępień M.: Sposób i stanowisko do wykonania złącza termoparowego do pomiaru temperatury w elementach małogabarytowych, Patent nr PL215566 wg zastrzeżenia patentowego nr PL389422 z dnia 30.10.2009 r. data opublikowania: 09.05.2011 r.
 9. Szajnar J., Grzesik B., Stępień M., Wróbel T., Sebzda W.: Urządzenie do mieszania elektromagnetycznego metali ciekłych w procesie odlewania ciągłego, Patent nr PL215599 wg zastrzeżenia patentowego nr PL387577 z dnia 23.03.2009 r., data opublikowania: 27.09.2010 r.
 10. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy modularny silnie sprzężony HTS, Patent nr 205678 wg zastrzeżenia patentowego nr PL371956 z dnia 28.12.2004 r., data opublikowania: 10.07.2006 r.
 11. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy modularny, Patent nr 193991 wg zastrzeżenia patentowego nr PL341950 z dnia 08.08.2000 r., data opublikowania: 11.02.2002 r.
 12. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy modularny bezrdzeniowy, Patent nr 193990 wg zastrzeżenia patentowego nr PL341951 z dnia 08.08.2000 r., data opublikowania: 11.02.2002 r.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Mikno Z., Stępień M., Pilarczyk A., Biskup T. [red.]: Innowacyjne rozwiązania i właściwości wysokosprawnych zgrzewarek rezystancyjnych prądu stałego. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 2018.
 2. Stępień M., Berger K., Rassolkin A., Vaimann T.: The Erasmus+ strategic partnership as a way to attract young people to engineering, rozdział w monografii anglojęzycznej pt. Advances in Intelligent Systems and Computing, pod red. W. Karwowskiego, Springer International Publishing, 2020, vol. 963 s. 252-259.
 3. Habelok K., Stępień M.: Optymalizacja zużycia energii elektrycznej na przykładzie budynków użyteczności publicznej. Studium przypadku., rozdział w monografii pt. Bezpieczeństwo energetyczne państwa, pod red. A. Czwołka, P. Siemiątkowskiego, P. Tomaszewskiego. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2018, s. 79-94.
 4. Grzesik B., Brandt J., Kaczmarczyk Z., Szczurek Z., Świda K., Michnik A., Stępień M., Cieśla T.: Bezprzewodowy wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca - rozdział w monografii pt. Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca pod red.: Kustosz R., Gonsior M., Jarosz A., Wydawca: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, ISBN 978-83-63310-04-2, str. s. 440-478.
 5. Stepien M., Grzesik B.: Characteristics of the magnetic materials in 30-77 K - rozdział w monografii anglojęzycznej Procedings of the Twenty-Third International Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference 2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 6. Gacek Z., Maźniewski K., Stępień M.: Computer simulation of a current joint within insulating piercing connectors - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.: Computer Applications in Electrical Engineering pod redakcją Ryszarda Nawrowskiego, Wydawnictwo Gaudentinum, Poznań 2008.
 7. Grzesik B., Biskup T., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES Design, Simulation and Experimental Results - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.: Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Aktualnie pełnione funkcje na Wydziale i poza Wydziałem:
 1. Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+.
 2. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.
 3. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Energoelektroników.
 4. Koordynator Sieci CUCEE w Politechnice Śląskiej.
 5. Członek IEEE - Senior Member.
 6. Członek IOP (Institute of Physics) - Affiliate Member.
 7. Członek ESAS - The European Society for Applied Superconductivity.
 8. Członek SEP.
 9. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji IEEE Power Electronics and Motion Control, IEEE-PEMC, Gliwice 2020.
 10. Członek komitetów naukowych konferencji: Electric Power Quality and Supply Reliability Conference, PQ2019, Kardla, Estonia oraz 6th International Symposium on Electrical And Electronics Engineering, ISEEE 2019, Galati, Rumunia
Doświadczenia zdobyte za granicą:
 1. Staż naukowy (secondment) w Centro de Investigación de Métodos Computacionales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentyna w ramach projektu BIOTRAFO, marzec - maj 2019.
 2. Wykłady na zaproszenie w Minsk Belarusian State University, Mińsk, Białoruś (2017).
 3. Organizacja i udział wraz z grupą 15 studentów w dwutygodniowej wizycie studyjnej DAAD w Niemczech (Giessen, Karlsruhe) w kwietniu 2017 r.
 4. Wykłady w ramach programu Erasmus+ we Francji (UHP Nancy, 2006), Irlandii (CIT Cork, 2009), Turcji (Pamukkale Univ., Denizli, 2011, 2014, Celal Bayar Univ., Manisa, 2018), na Litwie (VGTU Wilno, 2013), Słowacji (Univ. Żilina, 2014), w Rumunii (UDJ Galati, 2016), Estonii (TTU Tallinn, 2017), Surinamie (ADeKuS, Paramaribo, 2018) i Salwadorze (Univ. don Bosco, El Salvador, 2019).
 5. Udział w warsztatach szkoleniowych programu Erasmus+ w Niemczech (THM Giessen, od 2012 corocznie), Rumunii (Timisoara, 2015), Turcji (Pamukkale Univ., Denizli, 2015).
 6. Udział w seminariach z cyklu International Workshop on Numerical Modelling of HTS: Lozanna, Szwajcaria (2010), Cambridge, Wielka Brytania (2011), Barcelona, Hiszpania (2012), Bratysława, Słowacja (2014), Bolonia, Włochy (2016), Lizbona, Portugalia (2018).
 7. Udział w cyklu szkoleń Summer School on Applied Superconductivity, Karlsruhe, Niemcy (2007), Pori, Finlandia (2008), Grenoble, Francja (2009).
 8. Udział w szkoleniu Technical and Economical Impact of Superconductors on Wind and Hydro Power, Osnabruck, Niemcy, 2007.
 9. Udział w warsztatach Advanced Research Workshop on transformers, Vigo, Hiszpania, 2007, 2016.
 10. Udział w międzynarodowych konferencjach z cyklu EPE, EPE-PEMC, EUCAS (wielokrotnie).
Ważniejsze nagrody i odznaczenia:
 1. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2017 - indywidualna I stopnia).
 2. Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe (2006 - zespołowa II stopnia, 2011 - zespołowa I stopnia, 2012 - zespołowa I stopnia, 2014 - zespołowa I stopnia), organizacyjne (2010 - zespołowa II stopnia, 2012 - zespołowa II stopnia, 2015 - zespołowa I stopnia, 2017 - indywidualna III stopnia) oraz dydaktyczne (2016 - zespołowa I stopnia).
 3. Brązowy Krzyż Zasługi (2009).
 4. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2016).
 5. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018).
Publikacje:
 1. Kubiczek K., Grilli F., Kario A., Godfrin W., Zermeno V. M., Stępień M., Kampik M.: Length uniformity of the angular dependences of Ic and n of commercial REBCO tapes with artificial pinning at 77 K, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2019, vol. 29 iss. 1, art. no. 8000309 s. 1-9.
 2. Stępień M., Mikno Z., Grzesik B.: Analiza wpływu źródła zasilającego na proces zgrzewania rezystancyjnego, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2019 R. 63 nr 5, s. 50-57.
 3. Stępień M.: Numerical comparison of coils devoted for high fields by 2D planar and axisymmetric FEM models, 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON2019).
 4. Lasek P., Michalak J., Stępień M.: Critical current of HTS 2G tape operating under high-frequency triangular wave current with DC bias, 20th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2019, Novi Sad, Serbia, October 23th-26th, 2019.
 5. Stępień M., Mikoś J., Kallaste A., Rassolkin A.: Numerical investigation of properties of small size Axial Flux Permanent Magnet Motors, 20th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2019, Novi Sad, Serbia, October 23th-26th, 2019.
 6. Stępień M., Mikno Z., Grzesik B.: Experimental determination of efficiency and power losses in resistance welding machines, Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM), Kärdla, Estonia, 12-15 June 2019.
 7. Habelok K., Bodzek K., Stępień M.: Power quality measurements in commercial buildings as a base for energy efficiency improvement, Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM), Kärdla, Estonia, 12-15 June 2019.
 8. Habelok K., Lasek P., Stepien M.: The Distribution of the Magnetic Field in the Air Gap of the Superconducting Linear Motor, 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Nancy, France, 29-31.08.2019.
 9. Lasek P., Habelok K., Stepien M: Design considerations of superconducting armature winding in PM-excited AC machines, 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Nancy, France, 29-31.08.2019.
 10. Berger K., Kapek J., Colle A., Stępień M., Grzesik B., Lubin T., Leveque J.: 3-D modeling of coils for pulsed field magnetization of HTS bulk pellets in an electrical machine, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2018, vol. 28 iss. 4, art. no. 6801205 s. 1-5.
 11. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: A numerical determination of power distribution in the resistance welding machine output circuit, 2018 IEEE 18th International Conference on Power Electronics and Motion Control (PEMC), Budapest, Hungary, 26-30 August, 2018, s. 639-644.
 12. Habelok K., Lasek P., Stępień M.: Badania wpływu pola magnetycznego magnesów trwałych na prąd krytyczny taśm nadprzewodnikowych HTS, Przegląd Elektrotechniczny, 2018 R. 94 nr 11, s. 179-183.
 13. Kubiczek K., Kampik M., Stępień M.: Characterization of high-temperature superconducting tapes, 2018 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, France, July 8-13, 2018.
 14. Krystek M., Dawczyński S., Górski M., Stępień M.: Experimental investigation on mechanical and electrical properties of GO-geopolymer composite, Technology transfer in action. Sixth International Symposium on Nanotechnology in Construction (NICOM6), Hong Kong, 2-5 December 2018.
 15. Adamiak M., Bartnicka J., Bradecki T., Górski M., Stępień M., Tobór-Osadnik K.: Experimental summer school - lessons from Ceepus Summer School in Gliwice, Poland: interdisciplinary approach in shaping sustainable public space, 12th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018, 5-7 March, 2018, Valencia, Spain, s. 4331-4340.
 16. Kubiczek K., Stępień M., Kampik M.: The numerical approximation of high-temperature superconducting cables as a step toward future lossless power grid, 2018 First International Colloquium on Smart Grid Metrology (SmaGriMet), Split, Croatia, April 24-27, 2018.
 17. Stępień M, Grzesik B., Mikno Z.: A comparison of highly coupled step-down transformers dedicated for resistance welding systems, 2017 International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS), Nałęczów (Lublin), Poland, December 3-6, 2017.
 18. Zermeno V. M. R., Habelok K., Stępień M., Grilli F.: A parameter-free method to extract the superconductor's Jc(B,θ) field-dependence from in-field current-voltage characteristics of high temperature superconductor tapes, Superconductor Science and Technology, 2017, vol. 30 nr 3, s. 1-7.
 19. Habelok K., Stępień M.: Analiza wpływu kompensacji mocy biernej na wysokość opłat za energię elektryczną na przykładzie hali sportowej, Przegląd Elektrotechniczny, 2017, R. 93 nr 10, s. 158-161.
 20. Stępień M., Mikno Z., Grzesik B.: Simulation tests of the welding machine secondary circuit, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2017 R. 61 nr 5, s. 34-37.
 21. Mikno Z., Stępień M., Grzesik B.: Optimization of resistance welding by using electric servo actuator, Welding in the World, 2017, vol. 61 iss. 3, s. 453-462.
 22. Stępień M., Habelok K., Lasek P.: Rozwój zastosowań nadprzewodnictwa w elektrotechnice w świetle badań właściwości przewodów i taśm HTS, Śląskie Wiadomości Elektrotechniczne, 2017, R. 24 nr 5, s. 33-37.
 23. Stępień M.: Studenci Wydziału Elektrycznego na wyjeździe studyjnym, Biuletyn Politechniki Śląskiej, 2017 nr 5, s. 62-63.
 24. Habelok K., Stępień M.: Analiza natężenia prądu krytycznego Ic w wysokotemperaturowych taśmach nadprzewodnikowych pierwszej generacji, w materiałach pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 11, red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech; Kraków, Creativetime, 2017 s. 94-96.
 25. Mikno Z., Grzesik B., Lasek P., Stępień M.: Analiza niejednorodności rozkładu indukcji magnetycznej w rdzeniu transformatora w zależności od sposobu uformowania uzwojeń, Symulacja 2017, MESco, Łódz 10-12.05.2017.
 26. Stepien M., Grzesik B.: Hybrid HTS-copper transformer of large turn-to-turn ratio, 13th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2017, Geneve, Switzerland, 17-21.09.2017 r.
 27. Lasek P., Stepien M.: Optimization and analysis of a spherical 3-phase transformer having 2G HTS windings, 13th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2017, Geneve, Switzerland, 17-21.09.2017 r.
 28. Habelok K., Stępień M.: Analysis of properties of 2G HTS tapes operating under DC magnetic field generated by permanent magnets, 13th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2017, Geneve, Switzerland, 17-21.09.2017 r.
 29. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: Badania symulacyjne obwodu wtórnego zgrzewarki, Seminarium pt. Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych, Instytut Spawalnictwa Gliwice, 19-20.10.2017.
 30. Stępień M., Lasek P.: Właściwości transformatorów do zgrzewarek rezystancyjnych na bazie modelowania MES, Seminarium pt. Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych, Instytut Spawalnictwa Gliwice, 19-20.10.2017.
 31. Mikno Z., Stępień M.: Wysokosprawna zgrzewka inwertorowa o podwyższonej częstotliwości - korzyści i zalety nowej technologii, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, R. 60, nr 5, 2016, s. 102-104, 107-108.
 32. Stępień M.: Akademia Międzynarodowej Technoprzedsiębiorczości, Biuletyn Politechniki Śląskiej, nr 2, 2016, s. 26-27.
 33. Stępień M., Habelok K.: Programy wymiany akademickiej w kształceniu inżynierów w obszarze energoelektroniki, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 115-121. Stępień M., Grzesik B.: Urządzenia nadprzewodnikowe jako obszar nowych technologii we współpracy z energoelektroniką, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 156-160.
 34. Stępień M., Grzesik B., Habelok K., Mikno Z.: Analiza rozkładu gęstości prądu i strat mocy w ramionach zgrzewarki rezystancyjnej prądu stałego, Seminarium Symulacja 2016, Serock, 13-15 kwietnia 2016, s. 1-8.
 35. Stępień M.: Politechnika Śląska gospodarzem sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, Biuletyn Politechniki Śląskiej, nr 6/7, 2016, s. 28-29.
 36. Mikno Z., Stępień M., Grzesik B., Welcel M.: Power Loss Distribution in Spot Welding Process at Different Operational Conditions, 9th International Seminar & Conference on Advances in Resistance Welding 2016, Miami, FL, 13-15.04.2016.
 37. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: Analysis of equivalent parameters and power losses in arms of spot welding machine, 9th International Seminar&Conference on Advances in Resistance Welding 2016, Miami, FL, 13-15.04.2016.
 38. Zermeno V. M., Habelok K., Stępień M., Grilli F.: A parameter-free method to obtain Jc(B,θ) from in-field Ic(B,θ) experimental data, 5th International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors, Bologna, Italy, 15-17.06.2016.
 39. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: Analysis of highly coupled transformers for resistance welding systems operated with increased frequency, 5th International Advanced Research Workshop on transformers, La Toja, Spain, (2)3-5.10.2016.
 40. Grzesik B., Stępień M.: Toroidal transformer for full-wave rectifier cooperation - design and properties, 5th International Advanced Research Workshop on transformers, La Toja, Spain, (2)3-5.10.2016.
 41. Stępień M.: Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE, Biuletyn Politechniki Śląskiej, nr 10, 2016, s. 20-21.
 42. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: The comparison of transformers designed for resistance spot welding machines, 10th International Conference on Trends in Welding Research, Tokyo, Japan, 11-14.10.2016.
 43. Grzesik B., Stępień M., Mikno Z.: Efficiency comparison in 1kHz and 10kHz DC welding system, 10th International Conference on Trends in Welding Research, Tokyo, Japan, 11-14.10.2016.
 44. Mikno Z., Stępień M., Grzesik B.: Cross-Wire Projection Welding of Aluminium Rods in relation to Pneumatic and Servomechanical Electrode Force Systems, 10th International Conference on Trends in Welding Research, Tokyo, Japan, 11-14.10.2016.
 45. Mikno Z., Stępień M., Grzesik B., Biskup T., Kołodziej H.: Struktury transformatorów do zgrzewarek rezystancyjnych o podwyższonej częstotliwości pracy, 58. Konferencja Spawalnicza Technologie XXI wieku, Sosnowiec - Expo Silesia, 18-20.10.2016.
 46. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: Analysis of actuators for large armature displacement, 2015 International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), November 23-25, 2015, Kuwait City, Kuwait.
 47. Mikno Z., Stępień M., Grzesik B.: Optimising the operation of servomechanical force systems used in the joining of thin-walled metal elements in the automotive industry, 2015 International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), November 23-25, 2015, Kuwait City, Kuwait.
 48. Stępień M., Grzesik B., Kołodziej H., Biskup T.: HF Transformer for two diode full-wave rectifier, 18th International Symposium on Power Electronics - Ee2015, October 28-30, 2015, Novi Sad, Serbia.
 49. Grzesik B., Stępień M., Ścierski K., Kaczmarczyk Z., Kasprzak M.: Levitation system of large metal sphere, 18th International Symposium on Power Electronics - Ee2015, October 28-30, 2015, Novi Sad, Serbia.
 50. Stępień M., Grzesik B., Mikno Z.: Influence of the shape of winding ends on the magnetic field distribution in the transformer, ISEF 2015-XVII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, September 10-12, 2015, Valencia, Spain.
 51. Stępień M., Grzesik B.: Analysis of forces and energy densities in compact HTS electromagnetic actuators, 12th European Conference on Applied Superconductivity, September 6-10, 2015 Lyon, France.
 52. Stępień M., Grzesik B.: FEM modelling of levitation forces between bulk superconductor and Halbach PM array, 2015 Joint UK-Japan Workshop on Physics and Applications of Superconductivity, April 12th-15th, 2015, Cambridge, UK.
 53. Stępień M., Dul M.: Modelowanie procesu odprowadzania ciepła z półprzewodnikowej diody mocy, Symulacja 2014, Wisła, 10-11.04.2014.
 54. Stepien M.: Analysis of 2G tape FEM models for the quench modelling, 4th International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors Bratislava, Slovakia 11-14.05.2014.
 55. Stepien M., Grzesik B.: A hybrid AC and DC power source for the tests of an HTS tapes, IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2014), Istanbul, Turkey 1-4.06.2014.
 56. Stepien M., Grzesik B.: Numerical Modeling and Measurements of 2G Tape Properties under AC Current with DC Offset, Applied Superconductivity Conference, Charlotte, USA, 10-15.08.2014.
 57. Stepien M., Grzesik B.: Efficient coupled numerical FEM model of coated conductor in self magnetic field, 8th International Conference ELMECO-8 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection 11th Seminar AoS-11 Applications of Superconductors, Nałęczów, 28.09-1.10.2014.
 58. Grzesik B., Stepien M.: Toroidal inductive superconducting fault current limiter, 17th International Symposium on Power Electronics, Ee 2013, Novi Sad, Serbia, 30.10-1.11.2013.
 59. Stepien M., Grzesik B.: Control and measurement system for tests of superconducting HTS tapes, 17th International Symposium on Power Electronics, Ee 2013, Novi Sad, Serbia, 30.10-1.11.2013.
 60. Stepien M., Grzesik B.: Analysis of transient state in HTS tapes under ripple DC load current, Journal of Physics: Conference Series, vol. 507 022036 2014 DOI:10.1088/1742-6596/507/2/022036.
 61. Grzesik B., Stepien M.: Toroidal superconducting transformer with cold magnetic core - results of analysis and measurements, Journal of Physics: Conference Series vol. 507 032043 2014 DOI:10.1088/1742-6596/507/3/032043.
 62. Stępień M., Włodasz M.: Analiza strat mocy w układach przewodów wielofazowych klasycznych i nadprzewodnikowych, Symulacja 2013, Spała 18-19.04.2013.
 63. Grzesik B., Stepien M.: Analysis of coils equivalent parameters for biomedical TET applications, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 3-6.09.2012.
 64. Grzesik B., Stepien M.: Topology of TET system with soft switched converters, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 3-6.09.2012.
 65. Stepien M., Grzesik B.: BLDC-control of forces in passive magnetic bearings in blood pump, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 3-6.09.2012.
 66. Grzesik B., Stepien M.: Power electronics in biomedical applications ? an overview, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 3-6.09.2012.
 67. Grzesik B., Stepien M.: Analysis of single coil PM-BLDC motor, Electronics, Vol. 16, No. 1, June 2012, DOI: 10.7251/ELS1216009G Red: Branko L. Dokic.
 68. Grzesik B., Stępień M.: Modelowanie pola magnetycznego i cieplnego taśm nadprzewodnikowych przy wymuszeniach impulsowych, Symulacja 2012, Wrocław 19-20.04.2012.
 69. Stepien M.: Transient state modelling in HTS using ANSYS APDL, 3rd International Workshop on Numerical modelling of High Temperature Superconductors Barcelona, Spain, April 10-13, 2012, Red: Xavier Granados.
 70. Grzesik B., Stepien M.: Modeling of quench in 2G tape using 2D ANSYS model, 3rd International Workshop on Numerical modelling of High Temperature Superconductors Barcelona, Spain, April 10-13, 2012, Red: Xavier Granados.
 71. Stępień M., Gajek Ł., Grzesik B.: Analiza rozkładu sił w pasywnych łożyskach magnetycznych, Mechanik, nr 10/2011, s. 782-785.
 72. Stępień M., Grzesik B.: Magnetic passive suspension for small BLDC motors, 16th International Symposium on Power Electronics, Ee 2011, 28-30.10.2011, Novi Sad, Serbia.
 73. Grzesik B., Stępień M.: Analysis of single coil PM-BLDC motor, 16th International Symposium on Power Electronics, Ee 2011, 28-30.10.2011, Novi Sad, Serbia.
 74. Stępień M., Grzesik B.: FEM modelling of quench propagation in BiSCCO tape, Proc. of the 7th International Conference ELMECO-7 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 10th Seminar Applications of Superconductivity AoS-10, September 28-30, 2011, Nałęczów, pp. 141-142.
 75. Grzesik B., Stępień M.: Magnetic refrigeration, Proc. of the 7th International Conference ELMECO-7 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 10th Seminar Applications of Superconductivity AoS-10, September 28-30, 2011, Nałęczów, pp. 35-36.
 76. Stepien M., Grzesik B.: Quench detection in HTS wire under slow-changed current pulse - FEM modeling and laboratory tests, Superconductivity Centennial Conference, The Hague, The Netherlands, SCS-2011, 18-23.09.2011.
 77. Krosny S., Grzesik B., Stepien M.: Theoretical simulation studies on pulse critical current measurements of composite superconducting wires using ANSYS, Superconductivity Centennial Conference, The Hague, The Netherlands, SCS-2011, 18-23.09.2011.
 78. Jez R., Grzesik B., Stepien M.: Laboratory tests of the toroidal HTS transformer, Superconductivity Centennial Conference, The Hague, The Netherlands, SCS-2011, 18-23.09.2011.
 79. Stępień M., Grzesik B.: Analiza rozkładu sił w pasywnych łożyskach magnetycznych, Seminarium Symulacja 2011, 14-15.04.2011 Tarnowskie Góry.
 80. Jeż R., Stępień M., Grzesik B.: Analiza pola magnetycznego w transformatorze toroidalnym HTS, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 214, Gliwice 2010, str. 109-126.
 81. Szajnar J., Stępień M., Grzesik B.: Analiza polowa cieplna i elektromagnetyczna procesu ciągłego odlewania żeliwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 214, Gliwice 2010, str. 23-33.
 82. Stępień M., Grzesik B.: Charakterystyki nowych materiałów magnetycznych w ciekłym azocie do transformatorów HTS, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 214, Gliwice 2010, str. 69-78.
 83. Grzesik B., Stepien M., Bodzek K., Fair R., Ingles M.: Tests of a vacuum gauge for an HTS hydrogenerator, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 6-8.09.2010, Ohrid, Macedonia.
 84. Kustosz R., Brandt J., Szczurek Z., Kaczmarczyk Z., Stepien M., Grzesik B.: Charging and discharging backup battery for artificial heart, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 6-8.09.2010, Ohrid, Macedonia.
 85. Stepien M., Grzesik B.: Characteristics of the magnetic materials in 30 - 77 K, International Cryogenic Engineering Conference 23 - International Cryogenic Materials Conference 2010, ICEC 23-ICMC 2010, 19-23.07.2010, Wroclaw, Poland.
 86. Stepien M., Krosny S., Grzesik B.: Analysis of quench propagation using coupled electrical-thermal FEM model, Journal of Physics. Conference Series, Article no. 022036, vol. 234, part 2, 2010.
 87. Krosny S., Wozniak M., Hopkins S. C., Stepien M., Grzesik B., Glowacki B. A.: Modeling of transient state phenomena of composite superconducting conductors during pulse Ic(B) measurements, Journal of Physics. Conference Series, Article no. 022019, vol. 234, part 2, 2010.
 88. Grzesik B., Stepien M., Jez R.: Toroidal HTS transformer with cold magnetic core - analysis with FEM software, Journal of Physics. Conference Series, Article no. 032018, vol. 234, part 3, 2010.
 89. Szajnar J., Stępień M., Grzesik B.: Modelowanie pól elektromagnetycznych i cieplnych w procesie ciągłego odlewania żeliwa, Seminarium Symulacja 2010, 25-26.03.2010 Sulejów-Podklasztorze.
 90. Cieśla T., Kaczmarczyk Z., Stępień M., Kustosz R., Grzesik B.: Prototyp układu bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2010 nr 08, s. 922-925.
 91. Szajnar J., Stawarz M., Wróbel T., Sebzda W., Grzesik B., Stępień M.: Influence of continuous casting conditions on grey cast iron structure, Archives of Materials Science and Engineering, 2010 vol. 42 nr 1, s. 45-52.
 92. Grzesik B., Bodzek K., Stepien M.: Power losses in leads and interconnections of coaxial linear transformer, Electronics Journal (Faculty of Electrical Engineering University of Banjaluka), Vol. 14, Issue 1, pp. 67-71, June 2010.
 93. Szajnar J., Cholewa W., Stawarz M., Wróbel T., Sebzda W., Grzesik B., Stępień M.: Influence of electromagnetic field on the morphology of graphite in structure of cast iron, Archives of Foundry Engineering, vol. 10, Issue 1, Jan.- March 2010, pp. 175-180.
 94. Cieśla T., Kaczmarczyk Z., Grzesik B., Stępień M.: Obwody do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 212, Gliwice 2009, str. 135-149.
 95. Mikno Z., Grzesik B., Stępień M., Łomozik M., Pilarczyk A., Zeman M.: Simulation and measurement of temperature distribution in research methodology used for examination of structural transformations of steel in welding conditions, International Conference on Failure Analysis and Repair Welding, ICFARW 2009, 16-19 November 2009, Cairo, Egypt.
 96. Mikno Z., Grzesik B., Stępień M., Łomozik M., Pilarczyk A., Zeman M.: Impact of geometric features of thermocouple on absolute temperature of structural transformations in steel in welding conditions, International Congress on Welding and Joining, 30.11-3.12.2009 Tehran, Iran.
 97. Grzesik B., Stepien M., Kaczmarczyk Z., Brandt J., Szczurek Z.: Power Electronics in Artificial Heart - Buckup Battery, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 98. Stepien M., Ploskonka B., Grzesik B.: Model of Maglev Locomotive for Educational Purposes, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 99. Grzesik B., Bodzek K., Stepien M.: Power Losses in Leads and Interconnections of Coaxial Linear Transformer, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 100. Bodzek K., Zygmanowski M., Stepien M., Grzesik B.: Bluetooth Based Transmission System for Superconducting Synchronous Generator, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 101. Stepien M., Krosny S., Mikno Z., Grzesik B., Stępień M.: Simulation (FEM-3D) of Temperature Distribution in Small-Sized Elements Used for Examination of Structural Changes of Steel in Welding Conditions, 1st International Conference on Welding Technologies, June 11-13, 2009, Ankara, Türkiye.
 102. Grzesik B., Stępień M., Krosny S.: FEM and laboratory tests of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2009, str. 166-169.
 103. Grzesik B., Stępień M.: Characteristics of new magnetic materials in LN2 for HTS transformers, Proc. of the 6th International Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar Applications of Superconductivity AoS-9, June 24-27, 2008, Nałęczów, Poland, pp. 14-15.
 104. Grzesik B., Stępień M., Krosny S.: FEM and laboratory tests  of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Proc. of the 6th International Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar Applications of Superconductivity AoS-9, June 24-27, 2008, Nałęczów, Poland, pp. 13-14.
 105. Grzesik B., Janowski T., Kolano R., Stępień M.: Wpływ niesymetrii na kształt pola magnetycznego w toroidalnym transformatorze HTS, VII Seminarium i warsztaty Zastosowania Nadprzewodników ZN-8 Nałęczów 17-20.06.2007, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2008, str. 66-71.
 106. Gacek Z., Maźniewski K., Stępień M.: Symulacja komputerowa pracy złącza prądowego w zacisku przebijającym izolację, XIII Konferencja Naukowa Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE'2008, Poznań, 16-18.04.2008.
 107. Grzesik B, Stępień M.: New shape of superconducting coil with improved critical current - design and FEM analysis results, Journal of Physics: Conference Series, Article no. 012312, Vol. 97, 2008.
 108. Grzesik B., Janowski T., Stępień M.: HTS Toroidal Helical Transformer, Journal of Physics: Conference Series, Article no. 012311 Vol. 97, 2008.
 109. Grzesik B., Stępień M.: Influence Of Thermocouple Measurements On Temperature In Power Electronic Device, 14th International Symposium on Power Electronics, Ee2007, 7-9.11.2007, Novi Sad, Serbia.
 110. Grzesik B, Stępień M.: HTS transformer with improved utilization of superconducting wire, Proceedings of Advanced Research Workshop on Transformers, ARWtr 2007, 29-31.10.2007, Baiona, Spain.
 111. Stępień M., Grzesik B.: The megahertz transformer for power applications, Proceedings of Advanced Research Workshop on Transformers, ARWtr 2007, 29-31.10.2007, Baiona, Spain.
 112. Grzesik B., Stępień M.: Coaxial HF Power Transformer with Tubular Linear Windings - FEM Results vs. Laboratory Test, 12th International Conference on Power Electronics and Motion Control, EPE-PEMC 2006, 30.08-1.09.2006, Portorož, Słowenia.
 113. Grzesik B., Stępień M., Kaczmarczyk Z., Zygmanowski M., Maciak E.: Współosiowy transformator energoelektroniczny - technologia wykonania i jego charakterystyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 19-28.
 114. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stępień M., Zygmanowski M.: Analiza łącznika tyrystorowego w kondycjonerze energii z cewką nadprzewodzącą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 119-128.
 115. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stępień M., Zygmanowski M.: Porównanie SMES i ScES bazujących na kondycjonerze energii, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 141-154.
 116. Grzesik B., Bodzek K., Stępień M.: Modular transformer with any turn-to-turn ratio, 13th International Symposium on Power Electronics - Ee 2005, Novi Sad, Serbia&Montenegro, November 2nd-4th, 2005.
 117. Grzesik B., Stępień M., Nowak A., Smołka J.: Influence of cooling system on the performance of coaxial transformer, 13th International Symposium on Power Electronics - Ee 2005, Novi Sad, Serbia&Montenegro, November 2nd-4th, 2005.
 118. Grzesik B., Stępień M., Zygmanowski M., Kaczmarczyk Z., Maciak E.: The experimental coaxial transformer - technology and characteristics, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 119. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stepień M., Zygmanowski M.: Analysis of Thiristor Switch in Power Conditioning System with SMES, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 120. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stepień M., Zygmanowski M.: Comparison of SMES and ScES Based Power Conditioning Systems, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 121. Grzesik B., Stępień M.: Transformator współosiowy liniowy - idea konstrukcji oraz podstawowe właściwości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 113-120.
 122. Stala R., Stępień M.: Constant Frequency Operation of Contactless Electrical Energy Transmission System. Practical Results and Magnetic Field Calculations, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 123. Grzesik B., Stępień M.: The Coaxial Transformer with Sectional Outer Winding - Design and Basic Properties, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 124. Grzesik B., Biskup T., Buhrer C., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Comparison of Voltage and Current AC-DC Inverters Working in SMES Based PCS, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 125. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Analysis of Inductance and Magnetic Field Distribution in the Superconducting Coil Assigned for Energy Storage Applications, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 126. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Control System of Power Conditioning System with Superconducting Magnetic Energy Storage in Different Operation Conditions, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 127. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Physical Model of Superconducting Coil in Real Experiment, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 128. Smołka J., Nowak A. J., Stępień M., Grzesik B.: Numerical Analysis of the Energy Transfer Processes in an Encapsulated Three-Phase Transformer and its Surrounding, 2nd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 21-25.06.2004, Ustroń, Poland, Proceedings, pp. 435-442.
 129. Grzesik B., Stępień M.: Wpływ sposobu konstrukcji na rozkład prądu oraz gęstość strumienia transformatora współosiowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, Gliwice 2003, str. 51-60.
 130. Grzesik B., Stępień M.: Analysis of effects of the coaxial transformer design on distribution of winding currents and flux density, 10th European Conference on Power Electronics and Applications, CD-ROM Proceedings 2-4.09.2003, Toulouse, France.
 131. Grzesik B., Stępień M.: The coaxial transformer - the influence of primary winding shape on the transformer properties, 10th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2002, Proceedings, p. 380 & CD. 9-11.09.2002, Dubrovnik & Cavtat, Croatia.

 © 2002 - 2022 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: