studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych w zakresie Systemów Automatyki SIMATIC i Energoelektronicznych Układów Napędowych jest poszerzenie wiadomości teoretycznych i pozyskanie umiejętności praktycznych, potrzebnych do wykonywania zawodu w obszarze:

  • projektowania, wdrażania i eksploatacji energoelektronicznych układów napędowych,
  • projektowania i eksploatacji układów automatyki bazujących na systemie SIMATIC.

Studia obejmują 200 godzin zajęć, w tym 77 godzin wykładów i 123 godziny zajęć laboratoryjnych. W końcowej fazie studiów przewidziano przygotowanie projektu zaliczeniowego (10 godzin).

Absolwenci otrzymają ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w zakresie ujętym w nazwie studiów.

08760
© 2012 SASEUN
Designed by SASEUN
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, tel./fax: (032) 237-13-04, e-mail: