studia podyplomowe
 Liczba godzin zajęć dydaktycznych  
Nazwa przedmiotuSemestr ISemestr IIForma zaliczeniaLiczba godzin
WykładyĆwiczenia laboratoryjneWykładyĆwiczenia laboratoryjne
Podstawy rogramowania sterowników SIMATIC w języku LAD610  Zaliczenie16
Automatyka napędów energoelektronicznych1816  Zaliczenie34
Analiza i projektowanie układów napędowych813  Zaliczenie21
Modelowanie obiektów dynamicznych38  Zaliczenie11
Zaawansowane programowanie sterowników SIMATIC w języku LAD 610  Zaliczenie16
Sieci przemysłowe SIMATIC NET  810Zaliczenie18
Układy HMI w systemach SIMATIC  68Zaliczenie14
Zaawansowane metody programowania sterowników SIMATIC   1018Zaliczenie28
Programowanie sterowników SIMATIC w językach SCL i GRAPH  48Zaliczenie12
Zagadnienia sterowania napędów  612Zaliczenie18
Projekt zaliczeniowy  210Egzamin12
Liczba godzin41573666 200
08760
© 2012 SASEUN
Designed by SASEUN
Politechnika ¦l±ska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, tel./fax: (032) 237-13-04, e-mail: