studia podyplomowe

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia technicznych studiów wyższych.
Zgłoszenia na studia odbywają się w systemie rekrutacji elektronicznej Politechniki Śląskiej. Rekrutacja uruchomiona została 8 czerwca. Link do systemu rekrutacji elektronicznej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx
Informacji dotyczących studiów podyplomowych udziela sekretariat Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki:

ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
tel. (32) 2371247

Osoba odpowiedzialna za kontakty z kandydatami: .

Zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji znajdują się w zakładce DYDAKTYKA.

Terminy zgłoszeń

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 5 czerwca 2017. Pierwszy nabór na studia kończy się 20 września 2017 roku (termin może ulec zmianie).
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

  • podanie z deklaracją pokrycia kosztów,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zawodowych,
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy.

Opłaty

Odpłatność za uczestnictwo w studiach wynosi 3850 zł od osoby (płatne w dwóch ratach).

Dokumenty do pobrania

Regulamin

06682
© 2012 SASEUN
Designed by SASEUN
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, tel./fax: (032) 237-13-04, e-mail: