studia podyplomowe

REKRUTACJA

W roku akademickim 2018/2019 nie prowadzi się naboru na studia podyplomowe SASEUN.

08760
© 2012 SASEUN
Designed by SASEUN
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, tel./fax: (032) 237-13-04, e-mail: