3 2 7 1 8

AKTUALNOŚCI:

 • Zespół wydziału Budownictwa (RB) wycofał się z rozgrywek ULP 2015/2016. Punkty uzyskane w meczach z RB zostały wykasowane z tabeli. - źródło: organizator.
 • W tegorocznych rozgrywkach ULP 2015/2016 przyjęto, że liczba doktorantów biorących udział w MECZU jest równa liczbie „profesorów”.
  Przepis odnosi się do całego składu drużyny włącznie z zawodnikami rezerwowymi. Na prośbę kapitana drużyny przeciwnej, kapitan drużyny ma obowiązek wskazać doktorantów i profesorów - źródło: organizator.
 • Terminarz rozgrywek ULP ustalany jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem i po konsultacjach z kapitanami drużyn.
  Z tego względu, każda drużyna ma prawo przełożyć JEDEN mecz, po ukazaniu się dwutygodniowego terminarza na stronie: http://kener.elektr.polsl.pl/ulp/.
  Kolejne przełożenie meczu przez drużynę NIE jest możliwe. Jeśli mecze nie zostanie rozegrany zgodnie z terminarzem, przyznawany będzie walkower.
  źródło: organizator.
 • Po pierwszej kolejce ULP wprowadza się zmianę rozpoczynania i wprowadzania piłki do gry przez bramkarza. Bramkarz może dotykać lub prowadzić piłkę rękami albo nogą, na swojej połowie boiska, nie dłużej niż 4 sekundy.
  PRZYWRACA się możliwość odgrywania piłki do bramkarza.
  źródło: organizator.
 • Od tegorocznych rozgrywek ULP wprowadza się zmianę rozpoczynania i wprowadzania piłki do gry przez bramkarza. Będą obowiązywały zasady z FUTSAL’a:
  Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:
  • po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika,
  • dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą, na swojej połowie boiska, dłużej niż 4 sekundy.
 • W sezonie 2007/2008 zostaje wprowadzony obowiązek posiadania przez każdego z zawodników dokumentu stwierdzającego tożsamość - źródło: organizator.
 • Na wniosek kapitana drużyny przeciwnej może dojść do sprawdzenia w/w dokumentu - źródło: organizator.

TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK W SEZONIE 2015/2016:

drużyna mecze punkty bramki
RIE41220 : 6
RB4611 : 12
RAu000 : 0
RG000 : 0
RIB000 : 0
RMF000 : 0
RMT000 : 0
ROZ000 : 0
RT000 : 0
RE408 : 21

RAu - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
RB - Wydział Budownictwa
RE - Wydział Elektryczny
RG - Wydział Górnictwa i Geologii
RIB - Wydział Inżynierii Biomedycznej
RIE - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
RMF - Wydział Matematyczno-Fizyczny
RMT - Wydział Mechaniczny Technologiczny
ROZ - Wydział Organizacji i Zarządzania
RT - Wydział Transportu


 © 2003 - 2024 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: