3 2 4 6 8

KONTAKT

Organizatorem Uczelnianej Ligi Profesorów jest mgr Bogusław Krzystanek, z którym można się kontaktować w Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej (RJM2) w Gliwicach, ul. Kaszubska 28, pokój 31, tel. 032 237-23-51, e-mail: .

Kontakt w sprawach organizacyjnych dotyczących rozgrywek:

Kontakt w sprawach redakcyjnych dotyczących strony ULP:


 © 2003 - 2022 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: