Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 697098 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Wydawnictwa / Wybrane zagadnienia cyfrowej realizacji algorytmów modulacji szerokości impulsów w układach przekształtnikowych


Wybrane zagadnienia cyfrowej realizacji algorytmów modulacji szerokości impulsów w układach przekształtnikowych


Spis treści:

  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

  PODSTAWOWE POJĘCIA I OKREŚLENIA

  1. WSTĘP
   • Wprowadzenie
   • Cel i zakres pracy
   • Motywacja
   • Zawartość pracy
  2. AKTUALNY STAN TEMATYKI
  3. ZAWORY ENERGOELEKTRONICZNE
   • Tranzystory MOSFET
   • Tranzystory IGBT
   • Układy wyzwalania tranzystorów mocy
  4. CYFROWE UKŁADY STERUJĄCE
   • Mikrokontrolery i procesory sygnałowe
   • Cyfrowe układy programowalne
  5. FALOWNIK NAPIĘCIA MSI
   • Obwody główne falownika
   • Układy pomocnicze
  6. METODY STEROWANIA FALOWNIKÓW NAPIĘCIA MSI
   • Modulacje naturalna i regularna
   • Mikroprocesorowa realizacja modulacji regularnej
   • Implementacja modulacji regularnej za pomocą układów programowalnych
   • Modulacja wektorowa
   • Cyfrowa realizacja modulacji wektorowej
   • Nadmodulacja dla algorytmu modulacji wektorowej
  7. WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI MODULACJI
   • Czas martwy w sygnale sterującym
   • Minimalny czas impulsu przełączającego
   • Modulacja wektorowa, a modulacja stochastyczna
    • Idea modulacji stochastycznej
    • Modulacja ze stochastycznie zmienną częstotliwością przełączania
    • Modulacja stochastyczna ze stałą częstotliwością przełączania
    • Wyniki badań modulacji stochastycznej
   • Modulacja wektorowa nieciągła
   • Wpływ algorytmu modulacji wektorowej na wybrane zjawiska pasożytnicze
  8. KONCEPCJA NOWEGO CYFROWEGO UKŁADU MODULATORA MSI
  9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  BIBLIOGRAFIA

  DODATEK

  D1. Parametry przykładowych tranzystorów MOSFET

  D2. Parametry przykładowych tranzystorów IGBT

  STRESZCZENIE


 © 2002 - 2020 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: