Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 697098 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Wydawnictwa / Poprawa właściwości energetycznych falowników klasy E przez maksymalizację wykorzystania tranzystora


Poprawa właściwości energetycznych falowników klasy E przez maksymalizację wykorzystania tranzystora


Spis treści:

  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

  OKREŚLENIA I TERMINY

  PODSTAWOWE POJĘCIA I OKREŚLENIA

  1. WSTĘP
   • Przedmiot pracy
   • Motywacja
   • Cel pracy
   • Zakres pracy i założenia
   • Zawartość pracy
  2. STAN AKTUALNY ZAGADNIENIA
  3. TRANZYSTORY MOCY MOSFET
   • Właściwości statyczne oraz dynamiczne - źródła strat mocy
   • Obszar bezpiecznej pracy (SOA)
   • Maksymalna częstotliwość przełączania tranzystora MOSFET w falowniku klasy E
  4. PARAMETRY ENERGETYCZNE FALOWNIKÓW
   • Źródła strat mocy i sprawność
   • Współczynniki oceny właściwości energetycznych
   • Wpływ kształtu przebiegów napięcia i prądu tranzystora na właściwości energetyczne
   • Falowniki wielotranzystorowe
  5. FALOWNIK KLASY E - WIADOMOŚCI OGÓLNE
   • Zasada działania falownika klasy E
   • Uogólniona definicja układów klasy E
   • Systematyka klas układów
   • Rodzaje pracy falownika klasy E
   • Możliwości uzyskania pracy optymalnej
  6. MODELE KOMPUTEROWE FALOWNIKA KLASY E
   • Model uproszczony
   • Model złożony
   • Podsumowanie
  7. SYSTEMATYKA FALOWNIKÓW KLASY E
   • Ogólny podział falowników klasy E
   • Przegląd prostych topologii
   • Przegląd prostych topologii
   • Porównanie właściwości falowników rezonansowych
   • Falowniki symetryczne z kondensatorem różnicowym
   • Podsumowanie
  8. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FALOWNIKA KLASY E
   • Maksymalizacja sprawności
   • Porównanie właściwości dla pracy optymalnej i z maksymalną sprawnością
   • Właściwości dla pracy optymalnej w funkcji współczynnika wypełnienia D
   • Właściwości dla pracy optymalnej w funkcji reaktancji XL1
   • Właściwości dla pracy optymalnej w funkcji reaktancji XL2
   • Podsumowanie
  9. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FALOWNIKÓW KLASY EF2 i E/F3
   • Idea falowników klasy EF2 i E/F3 i wstępne porównanie ich właściwości
   • Właściwości dla pracy optymalnej w funkcji współczynnika wypełnienia D
   • Właściwości dla różnych zestawów parametrów konstrukcyjnych
   • Podsumowanie
  10. WPŁYW PARAMETRÓW ZEWNĘTRZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FALOWNIKÓW KLASY E, EF2 i E/F3
   • Wpływ rezystancji R
   • Wpływ indukcyjności L2
   • Wpływ częstotliwości f
   • Wpływ współczynnika wypełnienia Ds
   • Podsumowanie
  11. BADANIA EKSPERYMENTALNE FALOWNIKÓW KLASY E, EF2 i E/F3
   • Porównanie właściwości energetycznych falowników klasy E, EF2 i E/F3
   • Weryfikacja eksperymentalna modeli falowników klasy E, EF2 i E/F3
   • Laboratoryjne falowniki klasy E i EF2 o częstotliwości pracy 16 MHz
   • Podsumowanie
  12. PODSUMOWANIE KOŃCOWE I WNIOSKI

  LITERATURA

  DODATEK

  D.1. Model uproszczony bazowego falownika klasy E dla pracy optymalnej

  D.2. Model złożony bazowego falownika klasy E dla pracy optymalnej

  D.3. Model uproszczony falownika klasy EF2 (E/F3) dla pracy optymalnej

  STRESZCZENIA


 © 2002 - 2020 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: