Silesian University of Technology

wersja polska


You are visitor no. 555761

Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics
What's New
News:
Odznaczenie dla Profesora Kazimierza Gierlotki Odznaczenie dla Profesora Kazimierza Gierlotki  [2017-10-20]
Wyróżniona praca doktorska [2017-09-07]
Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Legutko [2017-08-27]
Wybory '2017 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki [2017-05-25]
Prezentacja filmy Elsta [2017-05-18]
Mgr inż. Andrzej Cieniuch zwycięzcą XLVIII Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki [2016-12-20]
Seminarium wyjazdowe pracowników KENER [2016-12-07]
Obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Dawida Makieły [2016-09-04]
Obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Sebastiana Krosnego [2016-06-18]
Katedra KENER gospodarzem sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD2016 [2016-06-14]
Zmarł nasz kolega dr inż. Jacek Junak [2016-05-23]

Archive»


Interactive Power Electronics Seminar (IPES)
HYDROGENIE, 6th Framework Project